TwitterFacebookPinterestGoogle+

O inicijativi PHB-a da se postigne stvaranje zajedničke izborne liste

  • Written by:

Pokret za hrvatsku budućnost (PHB) poslao je dne. 27. siječnja 2019. dopis upućen strankama i inicijativama: Mostu, Nezavisnima za Hrvatsku, Hrastu, Hrvatskoj konzervativnoj stranci, Projektu Domovina i Slobodnoj Hrvatskoj. U njemu je PHB pozvao na zajednički sastanak u svezi s predstojećim izborima za Europski parlament s prijedlogom zajedničke liste, na kojoj bi svaki od adresata dobio određeni broj kandidata sukladno trenutnoj političkoj snazi, a lista bi bila pojačana i nestranačkim kandidatima.

PHB je do inicijative došao analizom dosadašnjih iskustva, koja ukazuju na to da se u postojećim „demokraturnim“ okolnostima samo sinergijskim učinkom domovinskih snaga mogu očekivati izborni uspjesi. Dosadašnja iskustva govore kako samostalni izlasci neetabliranih stranaka na izbore, ili u njihovim mini-koalicijama, u postojećem izbornom zakonodavstvu samo pogoduju režimu.

Na dopis PHB-a svoju spremnost na zajednički sastanak izrazile su: Hrvatska konzervativna stranka (uz uvjet da se većina pozvanih odazove), Slobodna Hrvatska i Projekt Domovina. PHB im zahvaljuje na iskazanoj spremnosti, zrelosti i političkoj odgovornosti.

Most je zatražio dodatno vrijeme za konzultacije i razgovore, na koje je PHB pristao, a nakon kojih je Most odlučio da ne će doći na sastanak.

Hrast i Nezavisni za Hrvatsku posve su se oglušili na inicijativu PHB-a, što je u PHB-u ocijenjeno kao neshvatljivo ponašanje.

Kako se od pozvanih na sastanak nije odazvala nijedna parlamentarna stranka (Most, Hrast i Nezavisni za Hrvatsku) i budući da se nije odazvala većina pozvanih, PHB je 2. veljače ove godine obavijestio Hrvatsku konzervativnu stranku, Slobodnu Hrvatsku i Projekt Domovina o stanju stvari i o svojoj odluci da otkaže zakazani sastanak i inicijativu o zajedničkoj listi na izborima za Europski parlament. Daljnje insistiranje na zajedničkoj listi krnjega sastava stranaka pozvanih na sastanak išlo bi na ruku režimu, D’hontu, Apisu i sustavnoj fragmentaciji domoljubne scene.

PHB upozorava hrvatsku političku javnost kako s razlozima procjenjuje da će velik broj strančica koje se prikazuju kao domoljubne i državotvorne, suverenističke i desne, još jednom doživjeti potop na europarlamentarnim izborima, ako na izbore izađu samostalno ili u mini-koalicijama. Glas za njih stoga bi mogao uistinu i opetovano biti glas za one koje bi trebalo na demokratskim izborima smijeniti, bilo da je riječ o europskim, državnim ili predsjedničkim izborima. Zdrav razum, povijesno iskustvo i objektivno stanje upućuju na presudno značenje sloge, oslanjanja na vlastite snage i povjerenja u hrvatski narod – koji je u ključnim situacijama znao prepoznati i izabrati političku opciju koja predstavlja izraz njegovih težnja.

PHB zaključuje kako u ovome trenutku ne postoji dovoljna politička volja da se na izborima za Europski parlament (svibanj, 2019.) slogom nacionalnih stranaka i inicijativa ostvari izborna sinergija s kojom bi se sve alternativne snage učinkovito suprotstavile jučer ili danas vladajućim i dominantnim političkim strankama. Štoviše, PHB prepoznaje u svemu i snage koje izravno rade na zadržavanju postojećega stanja, iako se u javnosti prikazuju kao oporba.

PHB je pokušao u dobroj vjeri i suprotivo strukturama grijeha ukazati na putokaz izlaska iz nemoguće situacije u kojoj se nalaze država i narod. Mislili smo, naime, za izbore za EP predložiti listu pod nazivom „Lista suverenistā“. Na njoj bi, bez ikakvih dodatnih uvjeta i programskih usuglašavanja, svaka uključena stranka u određenom omjeru istaknula svoje najbolje kandidate, dok bi jedna trećina od 12 kandidata pripala istaknutim nestranačkim osobama koje u hrvatskoj javnosti uživaju ugled, povjerenje i nedvojbenu potporu.

Sa žaljenjem konstatiramo kako ova, bez ikakve sumnje dobitna kombinacija u odnosu na dosadašnja neuspješna, partikularna i minimalistička rješenja, u ovom trenutku nema potporu oporbenih stranaka za koje se pretpostavljalo da u Saboru nose elemente potrebnih promjena.

Pokret za hrvatsku budućnost ostaje otvorenom političkom inicijativom za razgovore sa svim strankama i inicijativama i za potporu onima koje kane i imaju realne izglede promijeniti postojeće odnose u koje su hrvatski narod i hrvatska država dovedeni politikama etabliranih stranaka, njihovih koalicija i prikrivenih saveznika.

Pokret za hrvatsku budućnost

Komentari