TwitterFacebookPinterestGoogle+

Caritas – Ne riječima već djelima!

  • Written by:

Tijekom 2018. i 2019. godine kroz projekt „Caritas – ne riječima, već djelima!“ podijeljeno je ukupno 12.363 paketa hrane i 6.325 paketa higijenskih potrepština, ukupne vrijednosti 3.268.950,00 kuna, dok je 300 djece osnovnoškolskog uzrasta primilo pomoć u školskim torbama, priboru i sportskoj opremi u vrijednosti 300.000,00 kuna.

Odabir korisnika i podjela pomoći provedena je u suradnji s mrežom župnih caritasa i centara za socijalnu skrb, a pomoć će primiti 4.800 osoba s područja Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije.

U distribuciji paketa sudjelovale su 44 župe u Zagrebačkoj nadbiskupiji. Zahvaljujući velikom angažmanu župnika i volontera župnih caritasa projekt je proveden na zadovoljstvo i dobrobit korisnika.

U sklopu popratnih mjera Caritas je organizirao i dva edukativna izleta za školarce – 28. kolovoza organiziran je posjet Tehničkom muzeju u Zagrebu za 28 djece iz Krapinsko-zagorske županije, a 30. kolovoza posjet Muzeju Krapinskih neandertalaca »Kraneamus« u Krapini za 45 djece iz Zagrebačke županije.

U svrhu podizanja svijesti javnosti o štetnosti bacanja hrane i važnosti doniranja ispravne i upotrebljive hrane, tiskani su letci i plakati “Stop bacanju hrane” koji su se distribuirali putem mreže župnih caritasa.

Letcima i plakatima na temu “Prava iz sustava socijalne skrbi” korisnici su informirani o postojećim pravima u sustavu socijalne skrbi.

Tiskan je i priručnik o financijama kojemu je cilj financijsko opismenjavanje korisnika, te prevencija financijskih poteškoća. S istom svrhom preveden je priručnik na temu energetskog siromaštva.

Po završetku projekta Caritas će organizirati završnu konferenciju u okviru koje će, osim predstavljanja rezultata projekta i prezentacije izrađenih materijala, organizirati dvije radionice za stručnjake i širu javnost s temama o energetskom siromaštvu i financijskom opismenjavanju.

Projektu „Caritas – ne riječima, već djelima!“ Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku odobrilo je 5.079.893,22 kuna iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD)

Uz pružanje pomoći obiteljima s područja navedenih županija, Caritas u partnerstvu s Gradskim društvom Crvenog križa Grada Zagreba na isti način pomaže i 1.430 obitelji s područja Grada Zagreba. Tijekom 2018. i do ožujka 2019. godine kroz ovu suradnju podijeljena je pomoć u vrijednosti od 414.911,61 kuna.

Elza Parlov/Zvonko Erceg; Foto: Stjepan Moškatelo

Komentari