TwitterFacebookPinterestGoogle+

I U MOM GRADU VUKOVAR SVIJETLI: Naš grad Vukovar

  • Written by:

Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje Hrvatska uduga Benedikt i ove godine obilježava u suradnji s osnovnim i srednjim školama Splitsko-dalmatinske županije. Zato ćemo na našem portalu u rubrici „I u mom gradu Vukovar svijetli“ objavljivati učeničke literarne radove. Zahvaljujemo svima na pažnji i uloženom trudu kako bismo njegovali i trajno sačuvali sjećanje na žrtvu naših branitelja kojima dugujemo dragocjenu slobodu i mir.

 

Naš grad Vukovar

U daljini svjetla dopiru u mekoći,
U daljini dan se rađa usred noći,
Ulicu krasi mnogih svijeća žar,
Znam da to je spomen na naš Vukovar.

Naš grad sniva na Dunavu plavom
I vječno će biti okićen slavom.
To grad je junaka i pobjednika,
Naš pravi simbol slobode i mira.

Naš grad, nošen na krilima slobode,
Najljepši je grad hrvatske nade i dobrote.
Krase ga neka nova zaigrana dječica
Što s osmijehom sjede u krilu svojih djedica.

Naš grad ostvario je svaki slobode i mira san,
Naš Vukovar s ponosom slavi slobode dan.
Na svakom kamenu zapisan je trag vječni
I to rukom rata natpis elegični.

Nikada izgubit neće svoju posebnu čar
Naš grad, naš slobodni Vukovar.
Dok ga u srcu ponosno nosimo,
Tuzi i bolu itekako prkosimo.

Na dnu rijeke bačen je ratni kamen,
Vukovar je postao slobode vječni znamen.
I napokon našim gradom sija sreća
I ljubav sve veća i veća.

U noći kada vrišti teška tišina,
Srca ja sam spokojna i mirna
Jer znam da Vukovar slobodno sniva,
Na dlanu noćnog neba on počiva.

Zaboraviti ga nikad ne mogu,
Njemu dugujem slobodu svoju
I svima što su se borili za domovinu moju,
Zahvalno posvećujem pjesmu ovu.

Naš grad ima zapisane junačke priče
Iako još neka majka tužno nariče.
One su zapisane u polju žita
I svaka od njih je istinita.

Naš Vukovar nosi težinu srca svoga
U modroj rijeci ispod plavog svoda,
A na nebu sija zvijezda nade
Da te se nikad ne zaboravi, ponosni grade.

Do kraja svoje životne staze
Pazit ću da sjećanje na tebe ne gaze
Jer si postao dom slobode svakog Hrvata
I za to ti jedno veliko HVALA!

Karmen Rađa, 1.B
Mentor: Katarina Žanetić, prof.
IV. gimnaija Marko Marulić, Split

Komentari