TwitterFacebookPinterestGoogle+

Domovinski rat: Završila operacija „Ljeto 95“

Od 25. do 30. srpnja 1995. trajala je operacija „Ljeto 95“. Hrvatske postrojbe oslobodile su oko 1600 km2 teritorija BiH. Tom operacijom zaustavljena je srpska ofenziva na Bihać, stvoreni su preduvjeti za oslobađanje Knina i povećana sigurnost Livna i Kupresa. Oslobođeni su Bosansko Grahovo, 28. srpnja 1995. i Glamoč 29. srpnja 1995. Operaciju su izvršile snage Hrvatske vojske i postrojbe Hrvatskog vijeća obrane. Poginula su 23 vojnika, a 180 ih je bilo ranjeno.

Srbi su zauzeli Srebrenicu 11. srpnja 1995. i nakon toga ubili 8.000 Bošnjaka. Nakon zauzeća Srebrenice Srbi zauzimaju Žepu i nakon toga 19. srpnja 1995. kreću u osvajanje Bihaćke enklave. Najteži dan u obrani Bihaća bio je 23. srpnja 1995. Rukovodstvo tadašnje BiH je pozvalo (22. srpnja 1995.) Republiku Hrvatsku da im pruži pomoć u obrani Bihaća. U Splitu su održani razgovori rukovodstva Republike Hrvatske i rukovodstva BiH te je donesena Deklaracija o oživotvorenju Sporazuma iz Washingtona (sporazum o zajedničkoj obrani od srpske agresije i postizanju političkog rješenja). Deklaracija je osnažila Sporazum o prijateljstvu i suradnji od 21. srpnja 1992. Dogovorena je koordinacija oružanih snaga Hrvatske i BiH, čime je konačno legalizirana prisutnost regularnih postrojbi Hrvatske vojske na teritoriju BiH.

Operacijom „Ljeto 95“ zaustavljena je ofenziva na Bihać i spriječen je pad Bihaća u agresorske ruke te su stvoreni preduvjeti za VRO „Oluja“.

Dr. Marko Jukić

 

 

Komentari