TwitterFacebookPinterestGoogle+

Izabrana nova uprava Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja

  • Written by:

U srijedu, 1. svibnja 2019. godine, na redovitom Provincijskom kapitulu Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja koji se održava u Franjevačkom samostanu O. fra Ante Antića u Splitu pod predsjedanjem fra Darka Teperta, generalnog vizitatora i predsjednika Kapitula, izabran je novi provincijski ministar fra Marko Mrše, vikar Provincije fra Zoran Kutleša te članovi definitorija fra Nedjeljko Čarapić, fra Marko Domazet Lošo, fra Petar Klapež, fra Josip Žarko Mandarić, fra Marko Nimac i fra Blaž Toplak.

Čestitku novoizabranom provincijalu uputio je splitsko-makarski nadbiskup mons. Marin Barišić: “Dragi oče Marko, čestitam Ti na izboru za provincijala Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja i na povjerenju kojeg su Ti braća iskazala. Biti istovremeno brat i otac uvijek je bilo zahtjevno, a osobito je tako u današnjem vremenu. Neka Ti u novoj službi brata – oca bude snaga ljubav Krista raspetoga i uskrsloga, koji je bio trajni izvor i nadahnuće svetom ocu Franji. Dok zahvaljujem dosadašnjem provincijalu ocu Jošku Kodžomanu na predanom, zauzetom i odgovornom služenju u našoj Provinciji i mjesnoj Crkvi, dragi oče provincijale Marko, uz najbolje želje želim Ti obilje Božjeg blagoslova u vršenju ove zahtjevne i važne službe. Neka Ti prati zagovor Blažene Djevice Marije i serafskog oca Franje”.

Euharistijsko slavlje i zaziv Duha Svetoga, na dan izbora u srijedu 1. svibnja 2019., predvodio je predsjednik Kapitula fra Darko Tepert. U koncelebraciji su bili fra Joško Kodžoman i fra Gabrijel Jurišić. Pjevanje je predvodio fra Marko Duran. Fra Darko Tepert je na početku propovijedi progovorio kako smo svi dionici Božje ljubavi. „Bog je tako ljubio svijet daje dao svoga Sina za nas“ – ta rečenica nam opisuje kako upoznati i shvatiti Boga i njegovu ljubav prema nama. To nam piše i apostol Ivan u svojoj poslanici „po ovom smo upoznali ljubav. On je za nas položio život svoj!“ Navedeni odlomci podsjećaju na veliku židovsku tradiciju koja govori o Izakovoj žrtvi. Naime, Izak moli oca Abrahama da ga veže. On želi da njegova žrtva bude mila Bogu. Izakov čin je slika Isusa koji se daje za nas. Nas franjevce podsjeća apostol Petar u svojoj poslanici kada kaže „Krist je trpio za vas da idete stopama njegovim“. Te riječi često nalazimo u Franjinim spisima „da idemo stopama njegovim“. U prvoj Ivanovoj poslanici imamo tumačenje što znači ići „stopama njegovim“. Ivan piše „položiti živote za braću svoju“. Osobito to vrijedi za nas franjevce kada donosimo odluku za budućnost, tj. znati se lišiti partikularnoga i otvoriti se ljubavi koja je spremna predati se za drugoga. Neka nam Gospodin pomogne upoznati njegovu ljubav i tu ljubav znamo sami nasljedovati po primjeru sv. Franje, završio je fra Darko.

Početak izbora u kapitularnoj dvorani započeo je molitvom prema obredniku koju je predvodio predsjednik Kapitula. Nakon toga se pristupilo prebrojavanju glasovnica. Budući da nijedan kandidat nije dobio dovoljan broj glasova, kapitularci su pristupili izboru provincijskog ministra. Kapitularci su prvo izabrali provincijskog ministra, provincijskog vikara i definitore. Nakon izbora u crkvi je bilo uvođenje u službu izabranih članova Provincijskog definitorija. Pod vodstvom predsjednika Kapitula prvi je uveden provincijski ministar fra Marko Mrše, zatim provincijski vikar fra Zoran Kutleša i provincijski definitori. Nakon uvođenja bilo je čestitanje novoizabranima. Na završetku je pozdravni govor održao novoizabrani provincijski ministar fra Marko koji je završio blagoslovivši svu braću.

U četvrtak, 2. svibnja, euharistijsko slavlje predvodio je novoizabrani definitor fra Petar Klapež.

Fra Marko Mrše rođen je 16. listopada 1962. u Vinovu Donjem, Šibenska biskupija. Franjevačku klasičnu gimnaziju završio je u Sinju (1977.-1981.). U Franjevački novicijat stupio je na Visovcu gdje je prve jednostavne zavjete položio 26. kolovoza 1983. Svečane zavjete položio je 4. listopada 1986. u Makarskoj. Filozofsko-teološki studij pohađao je u Makarskoj (1983.-1987.) i u Zagrebu (1987.-1988.). Za đakona je zaređen 29. lipnja 1988. u Zagrebu, a za svećenika je zaređen 2. travnja 1989. u Makarskoj.

Studirao je kanonsko pravo na Papinskom Ateneju Antonianum u Rimu (1990.- 1996.). Magisterij iz kanonskog prava postigao je 1992., a doktorat iz kanonskog prava 1996. godine. Pohađao je tečaj na Kongregaciji za kauze svetaca za proglašavanje blaženih i svetih (1992.-1993.)

Kao mladomisnik vršio je službu zamjenika magistra novaka na Visovcu (1989.-1990.). Bio je vanjski suradnik na kauzi za beatifikaciju sluge Božjeg o. fra Ante Antića, člana Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja, Split. Službu tajnika Provincije vršio je od 1997. do 2003. Predavač kanonskog prava na Franjevačkoj visokoj bogosloviji u Makarskoj bio je od 1998. do 1999., a na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu od 1999. do 2002. godine, a zatim od 2012. godine. Službu ekonoma Provincije vršio je od 2003. do 2012. Definitor Provincije bio je od 2003. do 2006. U Splitsko-makarskoj nadbiskupiji vrši službu promicatelja pravde i branitelja ženidbenog veza na Crkvenom interdijecezanskom sudu I. stupnja u Splitu od 2000. godine.

Dva puta je bio generalni vizitator: 2011. u Hrvatskoj franjevačkoj provinciji sv. Ćirila i Metoda u Zagrebu i 2015. u Franjevačkoj provinciji u Ljubljani.

Izvor: franjevci-split.hr

Komentari