Tag Archives: sveti petar

Petar i Pavao braća po Kristu i po mučeništvu

Petar koji je u ključnom trenutku izdao Isusa i Pavao koji je bio progonitelj kršćana sada se stapaju u jedno i slave se zajedno 29. lipnja već mnoga stoljeća. Prvu baziliku nad grobom sv. Petra podigao je sv. Silvestar (314.-335.). Dok današnja Petrova bazilika u Vatikanu potječe iz XVI. st. To samo svjedoči o dugotrajnosti…

Read more
Skip to content