Poslanje Hrvatske udruge Benedikt

Poslanje Hrvatske udruge Benedikt

”Idite i vi u moj vinograd” (Mt 20,4)

Svjedoci smo da se između sekulariziranog društva i zahtjeva Evanđelja stvara dubok procjep. Između Boga i idola nema kompromisa. ”Nijedan sluga ne može služiti dvojici gospodara…” (Lk 16,13) Kao kršćani 21. stoljeća pozvani smo poput svetog Benedikta hrabro kročiti novom stazom evangelizacije europskog kontinenta polazeći od osobnog svjedočanstva i zalaganja za novi poredak ljubavi i mira. Izazovima konzumizma, neoliberalizma i sekularizma možemo odgovoriti jedino svetošću svog života u zajedništvu sa svom braćom i sestrama. U Kristu nema mjesta otuđenju, razdoru, elitizmu i svakom drugom sebičnjaštvu.

Mi smo odgovorni i pozvani na novu evangelizaciju Europe i svijeta kroz strukture svjetovnog života, jer Bog ”hoće da se svi ljudi spase” (1 Tim 2,4).

Istinska plodonosnost našeg poslanja ovisi o našem stupnju sjedinjenja s Kristom. ”Budite sveti jer sam ja svet” (1 Pt 1,15-16) O tome ovisi i budućnost naše domovine. Ne zavaravajmo se, braćo i sestre! Budućnost hrvatskog naroda ne ovisi o korumpiranim političarima nego o našem stupnju sjedinjenja s Gospodinom. O tome ovisi naše zajedništvo, hrvatska sloga, bratstvo i mir. Lopovi neće provaliti u kuću u kojoj stražari bdije. A mi smo ti stražari na pragu 21. stoljeća, braćo i sestre katolici!

Nas je Krist pozvao da molimo i bdijemo, da gradimo kuću na stijeni, a ne na pijesku. Nas je Gospodin pozvao na put mudrosti. Ne budimo više lude djevice koje trče za svakim vjetrom gaseći svijeću! Ostanimo vjerni Kristu! Izlazak iz društvene i moralne krize naše domovine usko je vezan uz primjenu načela socijalne pravde. A kako će pravda zaživjeti ako ne izaberemo put istine i pravde? Neka odluka za put istine, solidarnosti i mira bude znak novog hrvatskog proljeća! Papa Ivan Pavao II. uputio je mladima 1. lipnja 1980. godine u Francuskoj poruku sljedećeg sadržaja: ”Mladi, uzdignite još češće oči prema Isusu Kristu! To je čovjek koji je najviše ljubio, posve svjesno i hotimice, bez ikakve naknade! Promišljajte o poruci Krista Gospodina: ‘Nitko nema veće ljubavi od ove da položi svoj život za prijatelje’! Promatrajte Čoveka.Boga, čovjeka s probodenim srcem! Ne bojte se! Isus nije došao osuditi ljubav, nego osloboditi je od raznih dvosmislensti i patvorina. On je doveo do promjene Zakejevo srce, i srce žene Samarijanke, a još i danas izvodi slična obraćenja diljem svijeta.Čini mi se kao da večeras Krist Gospodin šapuće svakomod vas: ‘Daj mi svoje srce…Očistit ću ga, dati mu snage, upravti prema svima kojima je potrebno, prema tvojoj obitelji, tvojoj školskoj ili sveučilišnoj zajednici, društvu koje te okružuje, prema onima koji nisu ljubljeni, prema strancima koji žive među vama, prema stanovnicima trećeg svijeta koji nemaju što im je potrebno da nastave živjeti i razvijati se, prema najmanjima od ljudi. Ljubav zahtijeva da međusobno dijelite što imate!”

Dogmatska konstitucija Drugog vatikanskog sabora o Crkvi LUMEN GENTIUM/ O laicima Laicima nazivamo vjernike, tj. članove Naroda Božjeg koji su krštenjem združeni u jedno tijelo s Isusom Kristom. Na laike spada da se tražeći kraljevstvo Božje bave vremenitim stvarima i uređuju ih po Bogu. Žive u svijetu u obiteljskom i društvenom životu. Pozvani su od Boga da pridonesu posvećenju svijeta vršeći vlastitu dužnost, vođeni evanđeoskim duhom i tako svojim primjerom i zalaganjem otkriju drugima Krista. Apostolat je laika povezan sa sudjelovanjem u samoj spasiteljskoj misiji Crkve.

Dekret APOSTOLICAM ACTUOSITATEM o apostolatu laika Laici, bili celibatarci ili oženjeni, formiraju se za apostolat kroz cjelovitu ljudsku formaciju. Laik se mora, poznavajući dobro suvremeni svijet, potpuno uključiti u svoju društvenu sredinu i njezinu kulturu. Osim duhovnog formiranja, od laika se traži i solidna doktrinarna pouka u teologiji, etici, filozofiji, općoj kulturi. U formaciji uvijek moramo imati u vidu jedinstvo i integritet ljudske osobe. Kršćani laici su pozvani da nasuprot svim oblicima materijalizma pruže svjedočanstvo evanđeoskog života. ”Tješite se uzajamno i izgrađujte jedan drugoga” (1 Sol 5,11)

U enciklici CHRISTIFIDELES LAICI pape Ivana Pavla II. naglašava se da su vjernici laici od Boga pozvani da pridonesu iznutra poput kvasca, posvećenju svijeta vršeći vlastitu dužnost, vođeni evanđeoskim duhom, i tako drugima otkriju Krista, u prvom redu svijetleći svjedočanstvom svoga života, vjerom, nadom i ljubavlju”.Poziv vjernika laika na svetost podrazumijeva da se život po Duhu naročito izražava u njihovu ulaženju u vremenite stvarnosti i u njihovu sudjelovanju u zemaljskim poslovima. ”Ni obiteljske brige, ni drugi svjetovni poslovi, ne smiju ostati izvan okvira duhovnoga života.” Crkva je zajedništvo, a sjedinjenje s Kristom i u Kristu podrazumijeva sjedinjenje među kršćanima.

Ljudski par i obitelj tvore prvo mjesto za društveno zalaganje vjernika laika. Kolijevka života i ljubavi u kojoj se čovjek ”rađa” i ”raste”, obitelj, osnovna je stanica društva. Za tu zajednicu treba uščuvati posebnu brigu, naročito onda kad ljudska sebičnost, kampanje protiv rađanja, totalitarne politike, ali i stanja siromaštva i fizičke, kulturalne i moralne bijede, uz hedonistički i konzumistički mentalitet izazivaju  sušenje izvora života, dok ideologije i razni sistemi, zajedno s oblicima nebrige i pomanjkanja ljubavi, navaljuju na odgojnu ulogu vlastitu obitelji. Zato je hitno potreban velik, dubok i sustavan rad potpomognut ne samo od kulture nego i gospodarskim mjerama i zakonskim propisima kako bi se obitelji osigurala njezina zadaća da bude prvo mjesto humanizacije osobe i društva.

Za kršćansko oživljavanje vremenitog reda, u spomenutom smislu služenja osobi i društvu, vjernici laici ne mogu se nipošto odreći sudjelovanja u ”politici”, to jest u mnogostrukom i raznovrsnom gospodarskom, društvenom, zakonodavnom, upravnom i kulturnom djelovanju koje teži suvislom i institucionalnom promicanju općeg dobra. Politička zajednica – čitamo u dogmatskoj konstituciji II. Vatikanskog sabora gaudium et Spes – dakle postoji radi općeg dobra. Opće dobro obuhvaća one uvjete društvenog života u kojima ljudi, obitelji i udruženja mogu potpunije i lakše postići svoje usavršenje.

Sv. Leon Veliki: ”Spoznaj, o kršćanine, svoje dostojanstvo”.

Pošta:

Uredniku:  benedit@hu-benedikt.hr ili

editor@hu-benedikt.hr

Odgovori

Skip to content