Legalizacija – još jedno pitanje i odgovor

Čitateljica našeg portala uputila je mailom pitanje. Odgovor smo pokušali poslati mailom (u tri su navrata odgovori objavljivani i na portalu), ali nikako ne prolazi. U želji da posjetiteljicu našeg portala ne ostavimo bez odgovora, donosimo i pitanje i odgovor.

{jathumbnail off}PITANJE:

Poštovani, molila bih vas dali mi vi ili netko drugi može objasniti po kojim koeficijentima se obračunavaju kubici za stambeni i nestambeni prostor. Naime, nama je u procesu legalizacije kuća, koja ima građevinsku dozvolu, odstupamo s podrumom za 15 m2, obračunata kazna kao da nemamo građevinsku dozvolu, s time da su nam svi kubici (580 m3) obračunati kao stambeni prostor. Radi se o visokoj prizemnici koja ima 100 m2 stambenog prostora, od toga lođu od 4 m2, podrum je 15 m2 i neuređeni tavan, dakle i crijep i rogovi, sve je zbrojeno pod stambeni prostor.
Komisija, koja je bila iz upravnog odjela Sl. Broda, nije se penjala na tavan da provjeri da li je to stambeni prostor ili ne?? Smije li se sve to obračunavati pod istim koeficijentima u obračunu obujma? Unaprijed vam puno zahvaljujem.
J. P.

ODGOVOR:

U vašem slučaju su bitne dvije činjenice:
Zbog odstupanja u odnosu na projekt cijela zgrada smatra se nezakonito izgrađenom, pa se i naknada za nezakonitu gradnju (kazna) plaća na cijeli obujam;
Kako ste u posjedu građevne dozvole, smatra se da ste podmirili naknadu za komunalni i vodni doprinos, stoga se za komunalni i vodni doprinos uzima povećanje obujma a ne sav obujam kao što je slučaj s naknadom za nezakonitu gradnju.
U obujam ulazi sav zatvoreni prostor (od poda podruma do vrha crijepa). Lođa se uključuje ali tako da se površina uzima kao obujam (kao da je visina 1 m) i to samo ako je omeđena, ako ima nekakvu ogradu ili parapet. Ne uključuje se ako je to samo popločan i natkriveni dio, približno u razini uređenja terena, tada se to smatra uređenjem terena.

Naglašavam, za razliku od naknade (kazne), kod obračuna komunalnog i vodnog doprinosa će Vam se od ukupnog obujma odbiti obujam zgrade koja je predviđena građevnom dozvolom koju vi posjedujete.

Izvod iz Pravilnika o načinu utvrđivanja obujma građevine
Članak 3.

Kod utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa, pri određivanju visine za izračun zapremine zatvorenih dijelova neke građevine uzimaju se sljedeće kote:
– za početnu, donju kotu visine građevine ili dijelova neke građevine uzima se gornja kota površine poda prema tlu, odnosno kota završne obloge poda visinski najniže razine zatvorenog dijela građevine (podruma, suterana, prizemlja ili kata iznad otvorenih prolaza),
– za završnu, gornju kotu visine građevine ili dijelova neke građevine uzima se gornja kota krova tj. vanjske površine kosog ili ravnog krova, odnosno terase.

Članak 4.

Kod utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa, uz zapreminu zatvorenog dijela neke građevine uračunavaju se i loggie, natkrivene terase, odnosno natkriveni dijelovi terasa, trijemovi, natkriveni prolazi i drugi dijelovi te građevine koji nisu zatvoreni, ali su natkriveni i omeđeni prema van.
Zapremina otvorenih dijelova građevine iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se u m3 kao stvarna zapremina tih prostora do visine jedan metar od gornje kote površine njihovog poda, te odgovara stvarnoj tlocrtnoj površini u m2 poda tih prostora ili dijelova prostora koji su natkriveni.

Članak 5.

U obujam građevine ne uračunavaju se:
– žbuka na vanjskim zidovima, odnosno vanjskim površinama građevine,
– balkoni i nenatkrivene terase,
– strehe, vijenci i drugi krovni istaci,
– otvorena vanjska stubišta i vanjske rampe,
– nadstrešnice ispred ulaza do 6 m2 površine poda natkrivenoga prostora (u slučaju veće natkrivene površine računa se samo razlika u površini),
– konstrukcija građevine ispod gornje kote površine poda prema tlu, odnosno ispod završne obloge poda visinski najniže razine zatvorenog dijela građevine,
– dijelovi vanjskih zidova i stropova građevine koji se nalaze ispod površine zemlje od vertikalne ili horizontalne hidroizolacije prema van (uključivo hidroizolacija),
– temelji, odnosno temeljna konstrukcija,
– dimnjaci i ventilacije na krovu,
– konstruktivne i oblikovne istake ili udubine na vanjskim površinama,
– istaknute konstrukcije za zaštitu od sunca na vanjskim površinama,
– rasvjetne, dimne i ventilacione kupole,
– podrumska i druga okna.

Sretan Vam i blagoslovljen Božić!

Ante Lijić, dia

Odgovori

Skip to content