Uskrsnuo je Gospodin – Aleluja!

Snimio: REUTERS/Eloy Alonso

Sveto vazmeno trodnevlje je slavljenje Pashe ili Uskrsa kroz tri dana, od petka do nedjelje, samo pod raznim vidovima: Veliki petak je “Pasha raspeća”,dan kad je “žrtvovano naše pashalno janje – Krist” (1. Kor 5,7); Velika subota je “Pasha pokapanja”, dan Kristova boravka u grobu; nedjelja je “Pasha ulaska u slavni život”, dan Kristova uskrsnuća. Tako shvaćanje Uskrsa ne proizlazi iz povijesnog slijeda događaja koliko iz biblijske tipologije:trodnevni boravak Jone u utrobi ribe (Jon 2,1); Krist kao razoreni hram koji će u tri dana opet biti sazidan (Mt 26,61); Krist umire i uskršava u okviru Padshe (usp. Mt 26, 17-18).

Marija Magdalena i druga Marija užurbano pohodiše Isusov grob, u osvit prvoga dana u tjednu po suboti misleći da će među mrtvima pronaći Isusa. Dok su promatrale grob iznenada nastade žestok potres. Ugledaju anđela koji silazi s neba, otkotrlja kamen koji je bio na ulazu u grob i sjede na nj. I stražari koji su čuvali Isusov grob bijahu svjedoci tog nesvakidašnjeg događaja. Od silnog straha stražari zadrhtaše i padoše na zemlju.

Zbunjene i preplašene žene u čudu gledaju prazan grob (Usp. Mt 28, 1-4). Anđeo ih tješi i hrabri govoreće im da se ne boje. Isus Raspeti koga tražite ne nalazi sve više u grobu, jer Uskrsnu kako reče. Žurno potražite njegove učenike i javite im da uistinu uskrsnu od mrtvih i da je živ. Uskrsli Gospodin ide pred vama u Galileju, gdje će ga naći i vidjeti. Žene sa strahom i velikom radošću žurno napustiše mjesto Kristova groba, kako bi javile radosnu vijest njegovim uplašenim učenicima (Usp. Mt 28,5-9).

Na putu susretnu Isusa, koji ih pozdravi a one od silne radosti ničice mu duboko poklone. Gospodin i reče: “Ne bojte se! Idite, javite mojoj braći da pođu u Galileju! Ondje će me vidjeti! “(Mt 28,9-10). Nakon što javiše njegovim učenicima radosnu vijest da je Isus živ, i neka se vrate natrag u Galileju njemu u susret; apostoli nisu dugo bili u dvoumici dali da se vrate natrag u Galileju, ili da dalje ostanu skriveni u Jeruzalemu. Silno su željeli vidjeti Uskrslog Gospodina, koji je uskrsnuo u njihovim srcima.

Kršćani vjernici u čijim srcima Isus uskrsnuo, moraju napustiti svoj Jeruzalem i hrabro se uputi u svoju Galileju u susret Uskrslom Kristu Gospodinu. Mnogi će se upiti a gdje je naša Galileja u kojom ćemo susreti Isusa? Susreti ćemo ga u bolnicama među bolesnima i umirućima; u staračkim domovima među mnogim napuštenim i zaboravljenim starcima i staricama od strane svoje djece, i od bliže i daljnje rodbine; u sirotištima među napuštenom djecom zaboravljenom od svojih bioloških roditelja.

Nadalje, susreti ćemo ga među beskućnicima, siromašnim i gladnima koji se nalaze na periferiji društvenog života; među očevima i majkama tj. roditeljima koji su do duše manje više zaposleni, ali nisu u mogućnosti dovoljno skrbiti o svojoj djeci, jer nemaju redovita primanja ili imaju, ali nedovoljna da bi priskrbili svojoj djeci koliko toliko normalan život; među mladima koji nakon završetka školovanja ne mogu naći privremena ili stalna radna mjesta kao bi sebi osigurali životnu egzistenciju, a time mirniju i sretniju budućnost kroz zasnivanje svojih bračnih obiteljskih zajednica.

Drugim riječima, u potrazi za boljim i kvalitetnijim životom mladi ljudi svakodnevno napuštaju Hrvatsku. Iz Hrvatske odlaze kompletne mlade obitelji, i to bez ikakve nade u povratak, jer mogućnosti koje im Hrvatska nije ponudila nalaze u uređenijim državama diljem svijeta. Mnogobrojni su razlozi odlaska mladih ljudi iz rodnog zavičaja, a među njima zasigurno dominiraju ekonomske prirode.

Naime, nedostatak radnih mjesta, loša ekonomija, korupcija i nepotizam, odnosno zapošljavanje stranačkih “podobnih” političkih kadrova, tj. po stricu i babi, a ne po pravdi Boga tj. stručnoj sposobnosti, odnos poslodavaca prema radniku, planiranje obitelji i nepostojanje pravne države su uzroci odlaska s ovih prostora. Nažalost nemaju iza sebe “važne i utjecajne” političke ljude koji će ih poduprijeti.

Posebno upozoravajuće djeluje činjenica kako političke elite u našoj zemlji nisu poduzele nijedan konkretan korak kako bi navedeni trend zaustavio. Mladi se obično spominju samo u izbornim kampanjama, a njihova razmišljanja i ideje od životne važnosti za normalizaciju društveno političke situacije u Hrvatskoj u potpunosti zanemarene.

Stoga, Uskrsli Krist Gospodin upozorava: “Ne čudite se jer dolazi čas kad će svi koji su u grobovima, čuti njegov glas. I izići će: koji su dobro činili – na uskrsnuće života, a koji su radili zlo – na uskrsnuće osude” (Iv 5,28-29). Ovo upozorenje na poseban način odnosi se na osobe posvećenog života u Bogu, odnosno na svećenike, redovnike, redovnice i njihove pastire (biskupe).

U jutarnjim satima prvog dana u tjednu dok je još mrkla noć obitavala, Marija Magdalena dođoše do Isusova groba te vidjevši dignuti kamen s groba, užurbano otrći do Petra Šimuna i drugog učenika kojeg je Isus ljubio. Sva uplašena i zadihana reče im: “Uzeše Gospodina iz groba i ne znamo gdje ga staviše”(Iv 20,2). Petar i Ivan odmah dođoše do Isusova Groba.

Međutim Ivan je prvi došao i ušavši u grob i vidje samo povoje gdje leže a od Isusa ni traga. Uto stigne i Petar i ugleda povoje gdje leže i ubrus koji je bio na Isusovoj glavi, ali nalazio se savijen daleko od mjesta na kojem su se povoji nalazili. Jedan i drugi bili su pomalo zbunjeni pred činjenicom praznog groba. Nisu još dovoljno bili upućeni u Pisma u kojima piše kako Isus treba da ustane treći dan od mrtvih (Usp. Iv 20, 3-9).

Gledajući prazan grob njihova srca iznenada obuze neopisiva velika radost zbog Gospodinova uskrsnuća. U njihovim srcima nije više bilo ni traga žalosti i tuge. Isus je živ! Krist Gospodin je uistinu uskrsnuo!

Neka nam Gospodin daruje milost kako bi smo duboko u srcu doživjeli radost i ljepotu uskrsnog dana. Nadalje, neka se u našim dušama i srcima razlije sva ona radost koju su doživjeli Kristovi učenici u trenutku kad su ga vidjeli živa. Stoga, hvalimo i slavimo Krista Gospodina koji je uskrsnuo od mrtvih . Drugim riječima, svojom smrču pobijedio je grijeh i smrt i otvorio nam vrta u vječni život.

Svojim uskrsnućem uništio je u nama svaki strah i nesigurnost pred smrću. Sv. Augustin tumači: “Po muci je Gospodin prešao iz smrti u život, otvorivši put nama koji vjerujemo u njegovo uskrsnuće da bismo i mi prešli iz smrti u život”. Sv. Pavao piše: “Jer, ako ustima ispovijedaš da je Isus Gospodin, i srcem vjeruješ da ga je Bog uskrisio od mrtvih, biti ćeš spašen”(Rim 10,9).

Njegovo je uskrsnuće čvrsti temelj našoj kršćanskoj vjeri, jer od vjere u uskrsnuće zavisi i naše spasenje. Kristovo se uskrsnuće dogodilo upravo onako kako je proreklo proroštvo o suhim kostima, koje u njima nalazi svoje uzorno i normativno ostvarenje: Ja ću otvoriti vaše grobove, izvesti vas iz vaših grobova, narode moj!…I duh svoj udahnut ću u vas da oživite (Usp. Ez 37-12-14).

Stoga: “Ako li Duh Onoga koji uskrisi Isusa od mrtvih prebiva u vama, Onaj koji uskrisi Isusa od mrtvih, oživit će i smrtna tijela vaša po Duhu svome koji prebiva u vama”(Rim 8,11). Drugim riječima, Duh Sveti izvršio je uskrsnuće svih vjernih mrtvih – kako neki istočni duhovni učitelj govori.

Uskrsna svijeća neka rasplamsa u našim srcima plamen žive vjere, kako bi mogli hrabro i neustrašivo biti svjedoci Uskrslog Gospodina u današnjem svijetu. Neka uskrsna radost obuzme i prožme našu dušu, umi srce, odnosno cjelokupno biće. Slaveći Uskrs, postajemo nova stvorenja u Kristu Gospodinu.

DON TOMISLAV TOPČIĆ/MISIJA

Odgovori

Skip to content