Pater Glogović: Papa me primio za ruku i rekao mi da molim za njega

Pater Marko Glogović vodio je duhovnu obnovu u Hrvatskoj katoličkoj misiji Berlin

„Zaista su me Berlinčani oduševili, nadahnuli i malo je reći da sam oduševljen. Imali smo prekrasno zajedništvo i tužan sam da tako brzo odlazim. Na rijetkim mjestima sam doživio nešto ovako. Tu su možda i najzaslužniji naši fratri koji tako lijepo rade s našim ljudima i zaista ih vole, ljube i vode ih prema Kristu. Franjevci se ovdje uistinu ulažu u pastoral u život naših ljudi i to se vidi i osjeća“, samo su neki dojmovi pater Marka Glogovića koji je protekloga vikenda imao trodnevnu duhovnu obnovu za vjernike Hrvatske katoličke misije Berlin.

U bogatom programu mnogima je u razgovoru pružio riječi ohrabrenja i utjehe, ispovijedao je, blagosljivljao, molio se i obilazio bolesne. „Program je bio izuzetno bogat i oduševio me pristup i srdačnost tih ljudi, dirnula me njihova volja da nam pomognu i želja da budemo jedno u Isusu Kristu“ istaknuo je pater Glogović koji se bori za najranjivije kroz Apostolat za život reda pavlina, čiji je i provincijal u Hrvatskoj.

Naglasio je da vjernici premalo znaju, da imaju premalo informacija, te da se zapravo premalo zna o dostojanstvu i svetosti svakog ljudskog života i o problemu pobačaja. „To je jedan ogroman problem, to je rekao bih mozaik problem, prije, tijekom i nakon pobačaja. Rane duha, duše i tijela, depresija i razno razne posljedice za obitelj, društvo i Crkvu. Radostan sam i zahvalan Bogu što mogu ljudima pomoći i objasniti im najvažnije stvaranosti našega života, no s druge sam strane žalostan što se o tome nije i prije govorilo što se o tome premalo govori“, ističe Glogović.

On je naglasio kako ga Gospodin uvijek u duhovnoj obnovi nečim iznenadi. „Potpuno sam bio zaboravio, da kao Udruga gradimo za samohrane majke koje se odluče za život, novu lijepu kuću u Sisku, s lijepim vrtom i kapelicom. Tek sam drugi dan duhovne obnove rekao ljudima da mogu dati ako žele i novčani doprinos i tako nam pripomoći. Stoga mogu dati slavu Bogu da se do kraja skupio potrebni iznos, naime svih 11.000 eura” zahvalno kaže Glogović.

Inicijativa 40 dana za život također je jedan od projekata koje je pater Marko Glogović predstavio tijekom duhovne obnove u Berlinu. O molitvi i strpljivom bdjenju ispred bolnica gdje se vrše abortusi, govorio je nedavno u Vatikanu papi Franji zajedno s odgovornima za Inicijativu, te sa majkom i djetetom koje su spasili od pobačaja.

„Papa nam je uputio tako lijepe riječi ohrabrenja i rekao je da radimo najveće moguće dobro djelo. Puno puta je rekao borite se, neopisivo nas se to dojmilo. Primio me za ruku u jednom trenutku i ponovio više puta moli za mene. Neprestano mislim koliko breme nosi naš papa Franjo, od posjeta političara, audijencija, teških situacija, ekonomije, neprijatelja, mučnih situacija, koliki izvrću njegove riječi, skeniraju ga itd…

Papa je star, bolestan, ima samo jedno plućno krilo, a uz sve to on je toliko otvoren, srdačan. Vratio sam se s tolikim dojmovima i mogu reći da sam dobio jednu inspiraciju, nadahnuće. Pokrenut ćemo globalno snažnu molitvu za svetog Oca“,naglašava pater Marko koji nadodaje da još nezna kako će to izgledati jer za sada ima samo neke obrise ali se nada da će to Papi biti od pomoći u nošenju Crkve. On misli da vjernici premalo mole za Papu i da ga premalo slušaju.

Drži da su promjene koje papa Franjo želi unijeti u Crkvu vrlo dobre, temeljne, temeljite i da vjernici trebaju postati što sličniji Kristu i vratiti se Evanđelju, na korjene te postati jednostavniji i pristupačniji. Prema mišljenju patra Glogovića papa Franjo nas vraća živom, stvarnom Isusu, što je bilo riječi u duhovnoj obnovi, pod geslom Isus obnovitelj života. Pater je zamolio sudionike duhovne obnove da se mole za svetog Oca, ali i za njega koji je kako kaže na prvoj liniji kao branitelj života.

Pater Marko Glogović je između ostalog i promicatelj jedne nove pobožnosti za Hrvatsku i okolne zemlje, koju je također na poseban način predstavio na duhovnoj obnovi. Vjernici su imali priliku kupiti knjigu i sliku o pobožnosti Presvetoj Duši Kristovoj koju je, simpatični pavlin, nakon deset godina čekanja priredio i izdao na hrvatskom jeziku.

„Riječ je o nepoznatoj i važnoj pobožnosti, koja je recimo nastavak pobožnosti Milosrđu Božjem. U isto vrijeme kada je živjela sestra Faustina Kowalska u Krakowu, živjela je i jedna druga časna sestra Službenica Božja Majka Sofija Paula Tajber koja je doživjela više objava Gospodina Isusa Krista koji je predao njoj i svijetu svoju Božansku Dušu.

Zanimljivo je da je prelijepu sliku Duše Krsitove naslikao isti slikar koji je naslikao sliku Milosrdnog Isusa. Te dvije časne sestre su čak imale i istog ispovijednika, živjele su isto vrijeme i poznavale su se površno. Mene je ta pobožnost izuzetno dotaknula jer Gospodin govoreći o svojoj Duši govori o obrani nerođenih, o djeci koja dobivaju dušu pri trenutku začeća“, naglašava pater Glogović i nadodaje kako je Pobožnost Duši Kristovoj više od pobožnosti.“

Isus je rekao Službenici Božjoj da je to zadnja pobožnost koja će se proširiti svijetom prije njegova dolaska i koja će doći u svijet u trenutku kada će ljudi zaboraviti da imaju dušu i kada počnu živjeti kao da duša nije besmrtna. Stoga nam Gospodin daje svoju Presvetu Dušu da razmišljamo o vječnosti da imamo higijenu duše, kao što imamo higijenu tijela, da hranimo našu dušu kao što hranimo naše tijelo. To je uistinu prekrasna pobožnost.

Knjiga se može nabaviti kod Inicijative 40 dana za život u Zagrebu zajedno sa slikom. Sadrži prigodne informativne tekstove, krunicu, prekrasne molitve Duši Kristovoj, litanije, te je preporučam od srca, a mi kao branitelji života regionalno smo odabrali tu pobožnost kao svoju”, zaklučuje pater Marko Glogović.

Pater Marko Glogović, rođen je 1976. u Zagrebu. Nakon klasične gimnazije odlazi u Poljsku, gdje završava bogoslovni studij na Papinskoj teološkoj akademiji u Krakovu. Provincijal je reda Pavlina u Hrvatskoj. 1999. godine osnovao je Apostolat za život odnosno udrugu “Betlehem”, te pokrenuo mnoge molitvene zajednice i pro-life inicijative; gostovao u preko 700 mjesta. Udruga vodi pet kuća samohranih majka i djece. Voditelj je mnogih duhovnih obnova i autor nekoliko desetaka knjiga i molitvenika.

Osmislio je pokret mladih za predbračnu čistoću, savjetovalište za osobe ranjene pobačajem, pokretač je spomen obilježja nerođenima, borac je protiv obiteljskog nasilja, moli za brakove dotaknute neplodnošću. Godišnje njegova udruga spasi stotine djece određene za abortus. Snažno promiče Milosrđe Božje i kroz molitvene i humanitarne projekte dopire do mnogih duša. Odgovoran je u Hrvatskoj za nekoliko marijanskih i ostalih crkvenih Pokreta. Uključen je u karizmatsku Obnovu i svakodnevno pomaže ljudima u borbama s depresijom, bračnim krizama, posljedicama magije…

MISIJA / FRANJEVCI-SPLIT

Odgovori

Skip to content