I Sotona vjeruje da Isus postoji

Sotona nikada ne miruje. On bez prestanka kuša ljude nudeći im svoja Sotonska uživanja, i moć, samo da pođu za njim. Kušao je Sotona i Isusa, znao je on da je Isus sin Božji. I dok je Isus u pustinji molio i postio, da učini pokoru zbog ljudskih grijeha, pristupio Mu je Sotona.

Iskušavao ga je tri puta. Prvi puta mu je rekao: „Ako si Sin Božji, reci da ovo kamenje postane kruhom (Mt. 4,3). Znao je Isus koliko je Sotona lukav i ako ga posluša da će iskoristiti Njegovu božansku moć za svoje osobne potrebe. Isus nije nikada činio čudesa za sebe, nego radi višeg cilja ljudima na korist. Da je Isus pretvorio kamenje u kruh, završio bi gladovanje, koje je činio po Božjoj volji i tako je pokazao pouzdanje u Boga i ispunjenje Božjeg plana.

Sotona nikada ne odustaje od svoga sotonskog plana sa čovjekom pa tako ni sa Isusom nije od prve odustao. Kako nije mogao Isusa nagovoriti da se odrekne Božjeg plana, činio je drugu kušnju.

Uz Isusovo dopuštenje, Sotona je uzeo Isusa i prenio ga u grad Jeruzalem visoko na vrh Hrama i tada je izrekao drugu kušnju: “Ako si Sin Božji, baci se dolje! Ta pisano je:Anđelima će svojim zapovjediti za tebe i na rukama će te nositi, da se gdje nogom ne spotakneš o kamen (Mt. 4,5). „Sotona je uzeo riječi iz psalma, ali je promijenio značenje, jer prvotni smisao nije bio, da čovjek lakomisleno izlaže svoj život opasnosti. Da je Isus poslušao Sotonu bio, bi ohol. Isus nije htio biti ohol jer je to grijeh, nego mu je rekao: “Pisano je također: Ne iskušavaj Gospodina, Boga svojega (Mt 4,7). Da je Isus poslušao Sotonu poremetio bi Božji plan spasenja koji se sastoji od Isusove smrti za otkupljenje ljudi od grijeha.

Sotona ne odustaje lako od svojih zlih nakana pa Isusa po treći puta kuša. Pokazao je Isusa sva kraljevstva svijeta i svu slavu njihovu i rekao Mu: “Sve ću ti to dati, ako mi se ničice pokloniš (Mt 4,9)”. Sotona se pravio, da ima vlast nad svim kraljevstvima svijeta. Nudio je Isusu vlast bez ikakve muke. Isus je to odbio, jer bi to značilo odbaciti Božji plan i podići vražje umjesto Božjeg kraljevstva pa je rekao: “Odlazi, Sotono! Ta pisano je: Gospodinu, Bogu svom se klanjaj i njemu jedinom služi! (Mt 4,10)”. Tada je Sotona otišao i nije više napastvovao Isusa do Isusove muke na Maslinskoj gori.

Sotona i danas kuša svakoga čovjeka na isti način kao što je kušao i Isusa, požudom tijela, oholosti i pohlepom. Ugađajući svojim požudama, protiv Božje volje Sotona zarobljuje mnoge Duše i zatvara im Vrata Kraljevstva Nebeskog.

Jednako kako je Sotona žudio da se izdigne iznad Boga, tako neprestalno nudi ljudima željnim moći i slave da se uzdignu iznad drugih i budu oholi i pohlepni iznad svojim potreba. Padajući pod Sotonskim iskušenjem, prihvaćajući Sotoninu ponudu za požudom tijela, oholosti i pohlepom, ljudi se udaljuju od Boga i kreću za Sotonom. Novac, Sotonin izmet vlada u životima pohlepnika i tako ih zauvjek odvaja od Boga. Kad se odvojiš od Boga onda si u vlasti Sotone a ona nikada ne miruje, nego sve čini, da čovjeka vuče prema dnu i ponoru života. Novac, Sotonski izmet stvara oholice, ljude koji nemaju smisla života pa se odaju bludnostima i svakakovim razvratnostima i što god više tako žive, nestaje radosti i ljubavi u njihovim životima. Sotona je kralj tame, bjede, jada i života u Paklu u kojem se ostaje u vječnosti.

Kako je teško prihvatiti spoznaju, da je čak i Sotona vjerovao da je Isus sin Božji a da čovjek to negira i prihvaća sve što Sotona nudi, požudu tijela, oholost i pohlepu i zauvijek si zatvara Vrata Kraljevstva Nebeskog. Sotona ima neizmjernu mržnju prema čovjeku iz razloga što svakoga čovjeka Bog voli a Sotona mrzi sve što Bog voli. Kakovu pretešku bol nanosimo našem Nebeskome Ocu, kad slijedimo Sotonske darove, jer On najbolje zna, da je to naš put u Pakao a ne u Nebo gdje nas On čeka raširenih ruku prepun ljubavi. Kako je moguće da čovjek ostavi vječni život radi prolaznih i nevažnih stvari u životu koji traje poput trena u usporedbi sa vječnim životom. Kako je to moguće!

Sotona trenutno pokazuje svoj silan gnjev. Zna on i njegovi demoni, da im nije preostalo mnogo vremena, pa čine sve, kako bi uništili Zemlju te odvukli što više ljudi sa sobom u propast. Zato promiču potrošački mentalitet, zbog kojeg ljudi iscrpljuju prirodna bogatstva i zagađuju okoliš te tako ugrožavaju svoj opstanak na zemlji. Sotona se služi se političkim sustavima i poganskih religijama ovoga svijeta. Političke se sile u Otkrivenju uspoređuju sa zvijerima kojima je Sotona povjerio veliku vlast a sprega politike i religije opisana je kao odvratan i bestidan duhovni blud. Svjedoci smo ugnjetavanja ljudi, trgovine robljem, ratova i etničkih sukoba koji su tijekom stoljeća odnijeli milijune života. Obratimo se i nasljedujmo Isusa jer je On istina, put i vječni život.

Slavica Vučko/hrsvijet.net

Odgovori

Skip to content