Velečasni Zlatko Sudac: Još ćemo dugo ‘uživati’ recesiju

Uistinu, svi koji danas žele raditi, stvarati, privređivati, poslovati, nalaze se na globalnom tržištu prvenstveno zbog medijsko-internetske tehnologije, ali i potpuno novih marketinških parametara i načina poslovanja.

Djelatnosti danas bezrezervno postaju globalnima. Nedosljednost u poštivanju globalno prihvaćenih etičkih normi poslovanja i ponašanja najbolnije se danas odražava u padu same proizvodnje, opadanju morala u procesu stvaranja, gubitku međusobne komunikacije i uvažavanja među subjektima te, u konačnici, dugoročnom i trajnom kažnjavanju u neprofitabilnosti poslovanja.

Grafiti i kontejneri

Još je davno pisao Benedikt Kotruljević u svojoj knjizi “O trgovini i savršenom trgovcu”, gdje kaže: “On mora biti čestit, ne samo djelom nego i mišlju, čvrst duhom i stanovit čovjek, koji neće nikada pomisliti na prijevaru.”

Uspjeh, ma koje vrste bio, ostvaruje se u interakciji, zato nema osobnog bez društvenog, nema privatnih potreba bez javnoga morala, nema osobnih interesa bez etike općeg dobra, nema trenutnih probitaka bez viših ciljeva ljudske zajednice, nema smisla dugoročnog djelovanja bez koristi bliskih ciljeva i, u konačnici, nema uspjeha bez blagoslova.

Ovdje je presudno naglasiti da moderna medijsko-internetska tehnologija u svemu ovome nevjerojatno pomaže samo ako ovlada vještinom percepcije primatelja, njegove analize, procjene, razmjene i vrednovanja medijske poruke. U medijskom prostoru ove zemlje respektiranje te činjenice kao razina medijske pismenosti sukladna je grafitima na kontejnerima!

Znanje i poštenje

Pošteni ljudi u ovoj zemlji nisu glupi ljudi, jer ekstenzivno znanje i poštenje jest srazmjerno, i odnosi se na razumijevanje same naravi pismenosti. Kako je ekstenzivno znanje vrsta iskustva koje ima dubinski vrijednosni karakter, ono se proteže upravo na razumijevanje biti interaktivnosti. Vrijednosni karakter ekstenzivnog znanja odraz je moralnosti i ono nikada drugoj osobi ne uskraćuje slobodu, jednakost i priliku. Jer, u protivnom, nemoguće je stvoriti sustav vrijednosti u kojem kreativni ljudi mogu pošteno raditi. Stoga svatko tko se u medijskome prostoru prema ovom narodu ponaša kao da je naivna budala – sam je budala!

U svakom slučaju, dok god u ovom narodu bude egzistirao korov medijskih luda, političkih domomrzitelja, institucionalnih nedosljednika, duhovnih proždiratelja kuća udovičkih, bezličnih državnih “mirotvoraca”, neinovativnih znanstvenika, imitatorskih kulturnjaka i bankrotiranih poduzetnika, još ćemo dugo, dugo “uživati” moralnu, duhovnu, čovječnu, domoljubnu, kulturnu, znanstvenu, intelektualnu, inovativnu, financijsku i svaku drugu recesiju.

MISIJA / WWW.VELECASNISUDAC.COM

Odgovori

Skip to content