Simfonia croatica et christiana – Umjetničko likovno djelo Josipa Botterija Dinija

Josip Botteri Dini

U okviru Dana Matice Hrvatske u Splitu, u dvorani Domenikanskog samostana, prikazan je Znanstveno-obrazovni i dokumentarni film o umjetničkom likovnom djelu akademaskog slikara Josipa Botterija Dinija: Simfonia croatica et christiana – Umjetničko likovno djelo Josipa Botterija Dinija.

Autorica filma je dr. sc. Hrvojka Mihanović – Salopek (znanstvena savjetnica HAZU)

Autorica filma Hrvojka Mihanović  ̶  Salopek

Filmom je ispričana priča o umjetniku Josipu Botteriju Diniju, životopisu, pogledima na umjetnost i mišljenjima likovnih kritičara. Prikazan je manji dio umjetnikovih djela koja su  bila dostupna autorima filma. Sakralne teme su glava preokupacija umjetnika ali uz te teme umjetnik ističe i svakodnevnu molitivnu i krunicu, te razmišljanje o Kristovu životu i životu svetaca (posebno hrvatskih) koji ga nadhnjuju.

Slikar Josip Botteri Dini autor je stotinu slika, mozaika i vitraja, od kojih se mnogi nalaze u crkvenim prostorima: u crkvi Sv. Križa u Melbourneu, crkvi Sv. Dominika u Splitu, samostanu Dominikanaca u Bolu, crkvi Sv. Ante u Puli, crkvi Krista kralja u Porto d’ Ascoli u Italiji, crkvi Sv. Križa u Wulkaprodersdorfu u Austriji, kapeli apostolske nuncijature u Beču, samostan Dominikanaca u Dubrovniku i drugdje.

Njegova djela nalaze se i u: Zbirci Vatikanskog muzeja, Galeriji Branislav Dešković u Bolu, Galeriji umjetnina u Splitu, Muzeju za umjetnost i obrt u Zagrebu, Muzeju grada Šibenika, Zbirci zagrebačke nadbiskupije i Zbirci Biškupić.

Od 1970. godine do danas samostalno je izlagao 103 puta, u domovini i po svijetu. Također je mnogo puta izlagao svoja djela na zajedničkim izložbama. Samostalno je izlagao  u zemlji i svijetu: od Pariza, Milana, Frankfurta, Padove, Toronta, Los Angelesa do Ljubljane, Zagreba, Mostara, Splita, Dubrovnika i mnogih drugih gradova. Ostvario je više ciklusa slika na platnu i drvu, u tehnici svilotiska u grafikama, realizirao je i više monumentalnih kompozicija u mozaiku i slika izvedenih od obojenog stakla u tehnici vitraja.

Slikar je mnogo puta slikao križni put a posebno je vezan za prvi križni put koji je naslikao u domenikanskoj crkvi u Splitu. Međutim, umjetnik ne ističe posebno nijedno svoje djelo jer sva su mu draga jer odražavaju trenutak u kojem su nastala.

Izjavio je:” Vitraji, mozaici, slike na velikim drvenim plohama, brojne slike na platnu, čitavi ciklusi, sve je to put moje duše i predstavlja u svojoj ukupnosti moje viđenje. Ne izostavljam ništa, od onih početnih crteža, pastela, akrilika, ulja, do nedavno završenog mozaika u župnoj crkvi Svih Svetih u Sesvetama u Zagrebu, ili mozaika kojeg izvodim u crkvi sv. Nikole Tavelića u Tomislavgradu.”

Umjetnik je mnogo puta (pored drugih tema) oslikao Krista na križu, zatim procesije (posebno na Hvaru, Braču i u Splitu), hrvatske svece i blaženike, hrvatske vladare i glagoljske natpise .

Josip Botteri Dini kaže da je vođen benediktinskim geslom “Ora et labora“, tako živi i pokušava živjeti.

Josip Botteri Dini je najpoznatiji po djelima sakralne tematike, posebice po vitrajima i mozaicima. Njegovi se mozaici i vitraji nalaze u crkvama u Melbourneu, Splitu, Dubrovniku, Bolu, Baškoj Vodi, talijanskom Porto d’Ascoliju, austrijskom Wulkaprodersdorfu i Beču i  drugdje.

Hrvatski likovni kritičar Josip Depolo napisao je monografiju o Josipu Botteriju Diniju.

Filmom je ispričana priča o slikaru Josipu Botteriju Diniju i prikazane je dio njegova bogata opusa. Fotografije nekih od prikazanih djela su u ovom osvrtu na prikazani film.

Skip to content