Utjecaj obitelji na razvoj djeteta

  • Written by:

Obitelj kao društvena tvorevina predstavlja sustav. Živi sustav koji predstavlja organiziranu, reproduktivnu društvenu cjelinu s ograničeno promjenjivim obrascima ponašanja vezanima za uloge, strukturu i način djelovanja. Određujući obitelj u psihološkom smislu Bettelheim (1988,289 ) ističe kako “obitelj čine interakcije svih njenih članova , njihova osjećanja jednih za druge i način kako su oni integrirani u dnevni život.

Naglašava kako su najsretnije one obitelji u kojima svaki član u skladu sa svojom dobi i zrelosti djeluje s brigom i poštovanjem prema jedinstvenoj i individualnoj prirodi svakog člana obitelji. Obitelj je mala i jedinstvena skupina u kojoj svi njeni članovi zadovoljavaju brojne biološke, psihološke, socijalne i odgojno-obrazovne potrebe . Obitelj je temelj za zdrav razvoj svakog djeteta. Kvalitetan i zdrav odnos između partnera  nastavlja se na   zdrav odnos roditelja i djeteta. U nezdravom i nekvalitetnom odnosu partnera djeca imaju i lošiju sliku o sebi i stvaraju nesigurnost u sebe.”Termin obitelj koristimo u užem i širem smislu. U užem smislu odnosi se na nuklearnu obitelj –roditelji i njihova djeca. U širem smislu- proširena obitelj točnije roditelj, njihova djeca te ostali srodnici kao bake, djedovi, stičevi,…

Pod obiteljskim funkcioniranjem smatra se sposobnost obitelji da uspješno zadovolji tjelesne, emocionalne i duhovne potrebe svakog pojedinog člana obitelji ( Karpowitz 2001). Obitelji moraju biti zdrave i funkcionalne u kojima roditelji snažno utječu na obiteljski život i ulažu svoje vrijeme i energiju u oblikovanje zdravih, funkcionalnih ličnosti. ( Karpowitz 2001, Fine i Warlde 2001, Stoll i Fink 2000). U funkcionalnim obiteljima granice su jasno određene i prikladne, a potreba za pojedinačnom privatnošću i onom unutar odnosa se poštuje. Komunikacija u tim obiteljima je djelotvorna uz slobodno izražavanje emocija.Djeca koja odrastaju u takvim obiteljima biti će bolje pripremljena za zasnivanje svojih budućih obitelji . ( Karpowitz 2001).

Roditelji moraju djeci stvoriti dom, pun sigurnosti, topline i ljubavi  gdje se dijete može u potpunosti razvijati te oformiti pozitivne poglede i osobine svoje ličnosti.Bitno je da unutar obitelji provode sto više kvalitetnog vremena zajedno, da što više komuniciraju međusobno, dogovaraju , bitan je osjećaj pripadnosti za svakog člana obitelji .

Mjesto gdje nastaju korijeni konfliktata i bolesti su ljudske zajednice. To dolazi od nedostatka komunikacije, međusobnom nepoznavanju i iz drugih razloga nastalih sukobom među generacija kao i u marginalnog položaju obitelji.Bitno je osposobiti obitelj za rješavanje konflikata i samopomoć u slučaju pojave problema točnije organizirati funkcioniranje obitelji na kvalitetniji način.

Odrali moraju prihvatiti osobni autoritet a ne autoritativnu moć. To će lakše biti onima koji su odrasli u obiteljima gdje se poštovao njihov integritet. Neki su godinama patili potiskivajući vlastite misli i osjećaje , pa će morati u odnosu s djecom vježbati i razvijati osjećaj osobne odgovornosti te način govorenja osobnim jezikom.

Kada roditelji i odrasli ljudi postavljaju osobne granice, oni primarno štite vlastite potrebe. Kada to mogu učiniti a da ne povrijede potrebe djece, napreduje i proces interakcije u obitelji. Pravilno određivanje osobnih granica nije obilježeno samo osnovnim poštovanjem različitosti života nego i praksom koja odražava poštovanje. Tako djeca više nauče o vrijedenostima ljudskog poštovanja i obzira. Ne samo putem moralnih zapovijedi nego i etičnim djelovanjem roditelja.

Obitelj podliježe smetnjama uzrokovanima vlastitim razvojem i njene promjene su vrlo često povezane s promjenama, vrstom komunikacija i problemima u društvu. ( N. Perseschkian, 1980 ) tako da  bitno za rješavanje problema u obitelji je rješavanje i u drugim zajednicama..Bitno je raditi na uspostavi ravnoteže unutar obitelji u cjelini ( otac, majka, dijete ) , partnera, proširene obitelj, te radnim i drugim sredinama. Za razumijevanje obiteljske zajednice bitno je obiteljsko ozračje koje se objašnjava kroz 4 aspekta :  doživljaj vlastite vrijednosti pojedinog člana obitelji, obiteljske komunikacije, obiteljskih pravila i sustava te odnosa obitelji prema širem društvu.

Prema djeci se treba odnositi s poštivanjem, bez obzira na to je li način na koji istražuju svoje granice nepodnošljiv. Roditelji nemaju pravo povrijediti integritet djece i  njihovu samosvijest. Najvažnija osobina svake obitelji je toplina emocionalnih odnosa unutar obitelji , sklad ,koristeći odgojne metode pohvale i ohrabrivanja. Ne govorite djetetu da nije dobro, nemojte ga ponižavati, potcjenjivati, posramljivati, govoriti mu da ga nevolite, isticati njegove nedostatke, uspoređivati s drugom djecom. Neka se dijete unutar svoje obitelji osjeća SIGURNO I VOLJENO !

Literatura : Jesper Jull : Vaše kompetetno dijete

Josip Janković : Pristupanje obitelji

Maja Ljubetić : ” Biti kompetentan roditelj”

Fotografija : djeca prva.hr

Ivana Grubišić – odgojitelj djece predškolske dobi

Hrvatska Udruga Benedikt

Skip to content