Domovinski rat: Operacija „Skok-2“, 4. – 11. lipnja 1995.

Slika 1. Mapa operacije Skok-2 (Kamenjar.com)

Operacija „Skok-2“ izvedena je od 4. do 11. lipnja 1995. na Dinari i Livanjskom polju. Operacijom je pod nadzor hrvatskih snaga stavljeno Livanjsko polje, osvojen je prostor od 450 četvornih kilometara. Operacija je omogućila nadziranje Cetinjskog, Vrličkog i dijela Glamočkog polja. Također se mogao nadzirati put Glamoč – Bosansko Grahovo. U dometu hrvatskoga dalekometnoga topništva našli su se Bosansko Grahovo i Glamoč. Akciju su izvele postrojbe HV-a i HVO-a.

 

Hrvatske postrojbe: 4. Gardijska brigada HV-a, 126. domobranska pukovnija HV-a, 1. Hrvatski gardijski zdrug, 3. Gardijska brigada HVO-a, Specijalne postrojbe MUP-a HRHB i 7.Gardijska brigada HV-a “PUMA”

Hrvatska vojska je ovladala jakim srpskim uporištem Crni Lug i dijelovima planine Šator. Osvojeni su vrhovi: Orlovac, Babin grad, Crni vrh, Mali šator (1768 m) i Veliki šator (1872 m). Bosansko Grahovo i Glamoč bili su u dometu hrvatskoga topništva.

Operacija je stvorila preduvjete za osvajanje Bosanskog Grahova, a time i oslobađanje Knina koji je bio centar četničke pobune. Stvoreni su preduvjeti za operaciju „Ljeto 95“.

Dr. Marko Jukić

Skip to content