„S margine političkoga spektra“ – Liječnici postaju informatori MUP-a!?

Prema Vladinu prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama liječnici će imati zakonsku obvezu da povjerljive podatke iz zdravstvenog kartona pacijenta šalju MUP-u!

Prema izmjenama zakona, o zdravstvenim sposobnostima vozača odlučivali bi obiteljski liječnici koji imaju uvid u zdravstveno stanje i potrošnju lijekova svojih pacijenata te bi bili dužni prijaviti policiji ako su ugrožene vozačke sposobnosti. Velik broj hrvatskih građana mogao bi ostati bez vozačke dozvole, a u tešku situaciju dovelo bi se i oko 2500 obiteljskih liječnika, upozorila je Koordinacija hrvatske obiteljske medicine (KoHOM) te pozvala saborske zastupnike da reagiraju. Primjenom zakona liječnici bi postali izloženi i prekršajnom postupku ako ne postupe po zakonu, odnosno prijave pacijente MUP-u .

Liječnici točno ne znaju koja stanja će morati prijaviti MUP-u jer će se to tek propisati Pravilnikom koji bi trebao biti gotov za godinu dana! Budući da se ova zakonska izmjena pripremala mjesecima postavlja se pitanje: Zašto odmah nije predstavljen Pravilnik kojim se propisuje koja su to stanja koje liječnik mora prijaviti MUP-u.

Ako se predložene izmjene (obveze prijavljivanja)  usvoje krši se više članaka iz više važećih zakona. Krši se Zakon o pravima pacijenata (NN 169/04), krši se obvezni Kodeks liječničke etike i deontologije Hrvatske liječničke komore (NN. 55/08. i 139/15.), krši se Zakon o liječništvu (NN 121/03, 117/08.), krši Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18.).

 

Zakon o zaštiti prava pacijenata NN 169/04. Članak 25. Pravo na povjerljivost

Pacijent ima pravo na povjerljivost podataka koji se odnose na stanje njegova zdravlja sukladno propisima o čuvanju profesionalne tajne i zaštiti osobnih podataka.

Pacijent ima pravo dati usmenu ili pisanu izjavu o osobama koje mogu biti obaviještene o njegovu prijmu u stacionarnu zdrav­stvenu ustanovu kao i o njegovom zdravstvenom stanju. Pacijent može imenovati i osobe kojima zabranjuje davanje tih podataka.

 

Članak 41. (Kaznene odredbe):

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj zdravstvena ustanova ako: točka 8. povrijedi pravo na povjerljivost podataka iz članka 25. ovoga Zakona,..

 

KODEKS MEDICINSKE ETIKE I DEONTOLOGIJE (NN. 55/08. i 139/15.)

Članak 2. točka 14. Sve ono što je liječnik saznao obavljajući svoj posao, smatra se liječničkom tajnom. Liječnik ju je obvezan čuvati i pred pacijentovim bližnjima, ako to pacijent/bolesnik zatraži, a i nakon njegove smrti, osim u slučaju kad bi čuvanjem liječničke tajne ugrozio život i zdravlje drugih ljudi. Čuvanje liječničke tajne proteže se i na sve sustave kojima se podaci o pacijentu prenose, obrađuju i pohranjuju.

 

 

Zakon o liječništvu NN 121/03, 117/08. Članak 2. točka 3. poštivanje prava pacijenata,

Članak 19. Liječnik je dužan u odnosu prema pacijentima postupati primjenjujući i poštujući odredbe posebnih zakona koji reguliraju prava pacijenata te odredbe Kodeksa Hrvatske liječničke komore.

Članak 21. (liječnička tajna) Sve što liječnik sazna o pacijentu koji mu se obrati za liječničku pomoć, a u vezi s njegovim zdravstvenim stanjem, mora čuvati kao liječničku tajnu i može je otkriti, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano, samo uz odobrenje pacijenta, roditelja ili skrbnika za malodobne osobe, a u slučaju njegove psihičke nesposobnosti ili smrti, uz odobrenje uže obitelji, skrbnika ili zakonskog zastupnika.

 

Članak 22. (obveza prijavljivanja) Liječnik je obvezan podnijeti prijavu policiji ili državnom odvjetništvu kada tijekom obavljanja liječničke djelatnosti posumnja da je smrt ili tjelesna ozljeda osobe nastala nasilnim putem.

Liječnik je prijavu iz stavka 1. ovog članka obvezan podnijeti i kada posumnja da je malodobnoj ili nemoćnoj osobi zdravstveno stanje ozbiljno ugroženo zapuštanjem ili zlostavljanjem.

Članak 26. (pretraga liječničke ordinacije) Pretragu liječničke ordinacije može odrediti samo nadležni sud pisanim nalogom ako su za to ispunjeni uvjeti propisani zakonom .  Kod pretrage liječničke ordinacije ne smije biti povrijeđena tajnost liječničke dokumentacije i predmeta na štetu pacijenata. Pregled liječničke ordinacije ograničit će se na pregled samo onih dokumenata i predmeta koji su u izravnoj vezi s kaznenim djelom zbog kojeg se vodi postupak.

Članak 59. Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj liječnik:

Točka 3. ako ne poštuje obvezu čuvanja liječničke tajne (članak 21.).

Dakle, navedeni članci važećih zakona RH obvezuju liječnika na čuvanje profesionalne (liječničke) tajne. Predložene izmjene su u suprotnosti s navedenim zakonima!

ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI (NN. 100/18.)

Članak 26. točka 4. Prilikom korištenja zdravstvene zaštite osoba ostvaruje i prava sukladno zakonu kojim se uređuje zaštita prava pacijenata.

 

U Saboru se vodila burna rasprava o Vladinu prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Prema vladinu prijedlogu liječnici moraju postati informatori (špijuni, kako kaže jedan zastupnik) MUP-a.

Mišljenje oporbe: Skandalozno je da liječnici prijavljuju privremenu nesposobnost za vožnju.

 „Vladajuća svita uopće ne poštuje mišljenje struke, liječničkih i udruga pacijenata te oporbe. Uzalud javno savjetovanje i tematska sjednica, mi šumom, vi drumom. Ovime se neće poboljšati sigurnost na cestama, a ugrozit će se zdravstveni sustav. Tragikomično je da policija i pravosuđe ne mogu riješiti problem prevelikog broja nesreća na cestama, nego bi ga sada trebali riješavati obiteljski liječnici“, poručila je SDP-ova Andreja Marić

Predsjednik Hrvatskog društva medicine rada Tomislav Furlan o ispitivanjima zdravstvenih sposobnosti vozača rekao je: “Nijedno mišljenje, nijedan prijedlog medicinske struke nije usvojeno u prijedlogu zakona. Sadašnji prijedlozi su pendrek zakon u kojem je pendrek preseljen u ruke liječnika što je sramotno. To je zato jer je MUP nesposoban za poboljšanje sigurnosti na cestama i ovo je korak iz očaja.”

Tvrdnja Andreje Marić (SDP) je istinita i točna. Predlagač ne poštuje mišljenje liječničke struke niti javnosti. I ovaj primjer pokazuje da javna savjetovanja ne služe ničemu, da se radi o zadovoljavanju forme. Predlagatelj uvijek ostaje pri svom prijedlogu (najčešće lošem) unatoč mišljenja stručnjaka. U RH imamo staru praksu da zakon o prometu uvijek predlaže MUP umjesto da to radi neovisno tijelo u suradnji s MUP-om.

Državni tajnik Žarko Katić je o izmjenama zakona kazao: „Osnovni cilj je smanjiti broj nesreća i stradavanja u njima. Prometne nesreće su veliko zlo suvremenog svijeta i moramo učiniti sve kako bi ih smanjili. Ovim izmjenama želimo utjecati i na svijest sudionika u prometu“.

O prijedlogu zakona dr. Nataša Ban Toskić je u emisiji „Otvoreno“ izjavila:

„Zakon uvodi ogromnu novost u našu svakodnevnu praksu, a to je dužnost svakog liječnika koji je nekog pacijenta pregledao da momentalno, prema svojoj subjektivnoj procjeni suspendira njegovu vozačku dozvolu. Kriterija nema, mi u ovom trenutku ne znamo što je to privremeno, a što bi bilo trajno, o nekim dijagnozama uopće da ne govorimo’.

„Za vozače od 10 do 20 tisuća kuna ili 60 dana zatvora, a za liječnika koji tako ne postupi, a njegov pacijent nakon toga uzrokuje neku nesreću – prekršajna kazna do 10 tisuća kuna i odštetni zahtjevi osiguravajućih kuća za nadoknadu štete koju su isplatili uslijed te prometne nesreće’, objasnila je poručivši da su liječnici ovim izmjenama Zakona dovedeni u ogromnu pravnu nesigurnost i sukob interesa s pacijentom, što se kosi s osnovnim postulatima liječničke struke.“

Prijavljivanjem povjerljivih podataka o pacijentovu zdravlju, kojim se krši više zakona, ne će poboljšati sigurnost na našim cestama pa prijedlog zakona treba odbaciti.

 

Liječnik će obavijestiti pacijenta o njegovu zdravstvenom stanju, upozoriti ga da smije/ne smije voziti i to će upisati u zdravstveni karton pacijenta. Kako će pacijent postupiti to on sam odlučuje i odgovara za svoje postupke. Svatko odgovara za svoje postupke i snosi posljedice svojih dobrih ili loših odluka.

Hrvatska udruga za promicanje prava pacijenata i i Koordinacija hrvatske obiteljske medicine (KoHOM) organizirale su peticiju “Reci NE ovakvom zakonuprotiv izmjena Zakona o sigurnosti prometa na cestama, koje ocjenjuju da nanose štetu i liječnicima i pacijentima.

Peticija koju su pokrenule Hrvatska udruga za promicanje prava pacijenata i Koordinacija hrvatske obiteljske medicine (KoHOM) dostupna je na ovoj poveznici

https://www.change.org/p/reci-ne-zakonu-o-sigurnosti-prometa-na-cestama-gdje-lije%C4%8Dnik-mora-prijaviti-pacijenta?

Ako prijedlog o prijavljivanju zdravstvenog stanja pacijenata MUP-u bude usvojen liječnici se moraju zaštititi od mogućih tužbi pacijenata. Liječnici moraju dobiti pisanu suglasnost pacijenata prije nego MUP-u pošalju informaciju o zdravstvenom stanju pacijenta. Ako pacijent nije dopustio otkrivanje informacije o njegovu zdravstvenom stanju liječnik ne smije, temeljem važećih zakona, odavati informacije o zdravstvenom stanju pacijenta. 

Dr. Marko Jukić

Skip to content