Splitska kartolina – Ivica obmanjuje javnost!?

Puljak je najavio da će uskoro raspisati natječaj za Istočnu obalu, kroz koji će urbanisti i arhitekti predložiti rješenja za promet u trajektnoj luci.

Puljka i one koji ne znaju treba podsjetiti da postoje idejna rješenja:

  • PROSTORNO – PROMETNA STUDIJA ŠIREG PODRUČJA GRADA SPLITA

Institut IGH d.d., Zagreb, prosinac, 2011.

te

  • Masterplan razvoja područja Istočne obale i gradskog projekta Kopilica (ožujak 2019.)

Dakle, studije postoje i dokazuju da se radilo i prije nego je Puljak došao na vlast. Puljak ne spominje studije već ističe kako je on okupio stručnjake s ciljem da se napravi idejno rješenje.

Činjenica je da idejno rješenje postoji!

Razgovaralo se, davani su prijedlozi, rađene su studije (prije malog Ivice) i danas treba odlučiti kojoj studiji dati prednost, što izmjeniti i zbog čega. Ako Prostorno-prometnu studiju  šireg područja grada Splita, koji je napravio IGH u suradnji s drugim stručnjacima i ustanovama, nije dobra treba jasno kazati zašto nije dobra te prodložiti bolje rješenje ako postoji.

Također postoji Masterplan – studija urbane revitalizacije Splita (2019. godina), koju je u ime Grada Splita i Hrvatskih željeznica naručila Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD), usredotočena je na dvije glavne projektne lokacije: Istočnu obalu i Kopilicu.

U navedenim studijama prikazana su stručna idejna rješenja.

PROSTORNO – PROMETNA STUDIJA ŠIREG PODRUČJA GRADA SPLITA , Institut IGH d.d., Zagreb, prosinac, 2011.

OPERATIVNI SAŽETAK – KNJIGA I – tekstualni dio

 NARUČITELJI I IZRAĐIVAČI STUDIJE

Naručitelji Prostorno – prometne studije šireg područja grada Splita su :

Grad Split                                                                            (10%)

Splitsko – dalmatinska županija                                        (5%)

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Hrvatske autoceste                                                              (25%)

Hrvatska ceste                                                                     (25%)

HŽ Infrastruktura                                                              (25%)

Lučka uprava Split                                                             (10%)

 

U izradi Studije sudjelovali su stručnjaci: Instituta IGH, Građevinsko – arhitektonskog fakulteta u Splitu, poduzeća Promet – Split, Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Željezničko projektnog društva – Zagreb te Direktor Zavoda za planiranje, studije i zaštitu okoliša.

Prijedlozi izlaska iz gradske luke (str. 84. i 85. knjige I.).

Slika 44. CESTOVNI RASPLET –VARIJANTA 1. GRADSKA LUKA-ISTOK

 

Slika 45. CESTOVNI RASPLET –VARIJANTA 2. GRADSKA LUKA-ISTOK

Slika 46. CESTOVNI RASPLET –VARIJANTA 3. GRADSKA LUKA-ISTOK

Temeljem prethodne analize kao realno najkvalitetnije rješenje lučkog, cestovnog i

željezničkog terminala na istočnom dijelu Gradske luke nameće se prijedlog na slici

  1. (vidi gore, str. 86.)

 

U R B A N A  R E V I T A L I Z A C I J A  S P L I T A

Masterplan razvoja područja Istočne obale i gradskog projekta Kopilica (predstavljen u ožujku 2019. godine)

Gradonačelnik Andro Krstulović Opara kazao je: Konačno, dobili smo Masterplan. Doista dobili, jer radi se o poklonu EBRD-a. Odabrali su iskusne međunarodne stručnjake koji su kroz dugoročan proces prikupljali podatke, povijesne dokumente i stručne podloge, slušali i analizirali planove i želje Grada, komentare stručne i opće javnosti te ih uspoređivali s najboljim svjetskim praksama i kretanjima na tržištu.

Svjesni važnosti dokumenta, prihvatili smo poklon, no i dali svoj obol aktivnim sudjelovanjem i možda najkvalitetnijom javnom raspravom koja nije bila obavezan, ali je svakako postala vrijedan dio procesa kroz koji smo prošli i u konačnici, dokumenta koji smo dobili. Prezentacije, radionice i aktivna rasprava pobudili su interes građana i iznjedrili dodatne, korisne ulazne podatke koje su izrađivači po tom obradili i uvrstili u konačnu studiju….

 

O MASTERPLANU

Masterplan – studija urbane revitalizacije Splita, koju je u ime Grada Splita i Hrvatskih

željeznica naručila Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD), usredotočena je na dvije glavne projektne lokacije: Istočnu obalu i Kopilicu.

Masterplan-studija pripremni je i neformalni instrument koji prethodi formalnom postupku urbanističkog planiranja, a koji se temelji na detaljnoj analizi potreba obiju lokacija. Masterplan-studijom utvrđen je komercijalni potencijal lokacija Istočne obale i Kopilice te je predviđen istovremeni sustavni prometno-prostorni razvoj lokacija, uzimajući u obzir potrebe

stanovnika i posjetitelja Splita. Tako Masterplan studija pruža sveobuhvatan strateški plan utemeljen na najširem mogućem uvidu u cjelokupnu strategiju i daje opće smjernice za sve relevantne elemente ovih projekata.

Isti je podloga za financiranje dvaju ključnih strateških projekata prepoznatih od Vlade RH na području grada Splita iz fondova Europske unije u slijedećem programskom razdoblju i to pod listom velikih strateških projekata. Radi se o projektima „Novi ulaz u Split – Vučevica A1 – Trajektna luka Split“ te projektu „Brza gradska željeznica Zračna luka Split – Trajektna luka Split s multimodalnim čvorom Kopilica“.

Oba projekta imaju finalnu studiju izvodljivosti s varijantnim idejnim rješenjima te se, zajedno s Masterplanom, nadležnim Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture te Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU, vrše pregovori s JASPERS stručnjacima EU Komisije za kandidaturu predmetnih projekata na financiranje kroz razdoblje 2021. – 2027.

Masterplan – Prijedlog prometnog rješenja

Dakle, postoje studije, idejna rješenja, pa se sada treba odlučiti koji prijedlog će biti usvojen i koje izmjene će biti urađene. Ništa ne započinje s malim Ivicom kako nam on to predstavlja.

Puljak je izrazio zadovoljstvo što su preuzeli dužnost i što će uz veliku podršku građana (31% !) , koju su dobili na izborima, nastaviti istim smjerom kao i kada su grad vodili tijekom deset mjeseci, koliko su bili na vlasti.

Je li 18,75% birača velika podrška građana? Gledajući brojčano nije pa je očito da je malog Ivicu izabrala manjina.  

 

Mali Ivica govori kao da sve počinje od njega ali to nije istina. Mnogo toga je Ivica obećao učiniti, a vrijeme će pokazati što će uspjeti napraviti. U Splitu imamo silnu devastaciju prostora i nije moguća nikakva renesansa o kojoj je mali Ivica pričao. Hoće li novi GUP i PUP zaustaviti daljnju devastaciju prostora u gradu Splitu, to je pravo pitanje na kojeg trebamo dobiti odgovor.

Ivica Puljak: „Split će doživiti takvu renesansu kakvu još nisu vidjeli gradovi u Hrvatskoj!“

Ivica Puljak: “Mi ćemo nakon potvrde pobjede u nedjelju nastaviti beskompromisno s velikim žarom voditi ovaj grad da u sljedeće tri godine zaista doživi preporod i da sve ono što smo govorili zaista i napravimo te da građani budu ponosni na naš lijepi grad” .

Čekamo najavljeni preporod grada, čekamo novi GUP i PUP grada, čekamo uređivanje svih četvrti grada.

Želim (želimo) da svi kotarevi grada Split bude sređeni i lijepi, a ne samo Palača, Marmontova, Riva, Zapadna obala…

Tijekom izborne kampanje Ivica Puljak je govorio da je formirao tim stručnjaka koji će dati idejno rješenje prešućujući činjenicu da idejna rješenja imamo (vidi gore) i da treba ići u realizaciju.

Nije lijepo prešućivati činjenice, nije lijepo obezvrjeđivati rad svojih prethodnika.

Dr. Marko Jukić

Skip to content