Domovinski rat: Srpski protuudar, 13. kolovoza 1995.

13. – 15. kolovoza 1995. dogodio se srpski protunapad u području Bosanskog Grahova. Četvrta i sedma gardijska brigada otišle su na zasluženi odmor nakon teških borbi i sjajne pobjede u operaciji „Oluja“. Na teren su izvedene pričuvne postrojbe: 141. brigada Hrvatske vojske, 6. domobranska pukovnija, satnija 7. gardijske brigade, 126. domobranska pukovnija i postrojbe HVO-a. U noći 12. kolovoza jedinice srpske vojske izvele u protuudar na položaje koje su držali pripadnici 141. brigade. U toj bitci u jednom danu, 13.kolovoza, Hrvatska vojska (141. brigada) imala je dvadeset poginulih, jednog nestalog i preko 50 ranjenih pripadnika.

Cilj neprijatelja bio je ovladati prijevojem Derale (tzv. Kninska vrata).  Vođene su teške borbe prsa u prsa; neki položaji su izgubljeni pa se na bojišnicu vratila 4. gardijska brigada. Četvrta gardijska brigada vratila je izgubljene položaje, krenula naprijed i nanijela teške gubitke neprijatelju te su stvoreni preduvjeti za nove operacije. Pobjeda Hrvatske vojske u ovoj bitci uništila je srpske snove o ponovnom zauzimanju Knina. Neprijatelj je odbačen više kilometara i put prema Drvaru bio je otvoren; kasnije će uslijediti operacije Maestral i Južni potez.

Foto: Udruga veterana 4 GB.

Počivali u miru Božjem!

Dr. Marko Jukić

 

Skip to content