Daily Archives: 18/09/2022

SKITNJE LIJEPOM NAŠOM: Rudina (Hvar)

Rudina je naselje (na poluotoku Kabel) na otoku Hvaru, 2 km sjeverno od Starog Grada. Selo se dijeli na Rudinu Velu (ili Rudina Gospodinova) i Rudinu Molu. Mala Rudina ili Rudina Šoljanova (po prezimenima prvih stanovnika naselja) nastala je od 18. do 20. stoljeća. U Maloj Rudini očuvana je tradicijska arhitektura i organizacija prostora pa je zavedena kao nepokretno kulturno…

Read more
Skip to content