SKITNJE LIJEPOM NAŠOM: Rudina (Hvar)

Rudina je naselje (na poluotoku Kabel) na otoku Hvaru, 2 km sjeverno od Starog Grada. Selo se dijeli na Rudinu Velu (ili Rudina Gospodinova) i Rudinu Molu.

Mala Rudina ili Rudina Šoljanova (po prezimenima prvih stanovnika naselja) nastala je od 18. do 20. stoljeća. U Maloj Rudini očuvana je tradicijska arhitektura i organizacija prostora pa je zavedena kao nepokretno kulturno dobro Republike Hrvatske, klasificirano kao „kulturno-povijesna cjelina“.

Iz Rudine se za 10 minuta hoda kroz šumu može sići u predivne uvale (Žukova, Lisna, Duboka…) na sjevernim obalama Hvara.

 

Skip to content