DOMOVINSKI RAT: Razaranje Bjelovara, 29. rujna 1991.

Planom „Bilogora“ Hrvatska je vojska 29. rujna 1991. napala i zauzela vojarne u Bjelovaru i neposrednoj okolici.

Plan JNA bio je spajanje jedinica iz Bjelovara s jedinicama JNA u Virovitici i Okučanima te presijecanje Hrvatske. Cilj branitelja bio je spriječiti da elitna 265. motorizirana oklopna brigada JNA sa sobom odveze desetke tenkova, oklopnjaka, VBR-ova, topova.

29. rujna 1991. branitelji su blokirali vojarne u Bjelovaru i okolici. Vojnici u vojarni „Božidar Adžija“, koja se nalazila u gradu, su se ukopali. Pukovnik JNA Rajko Kovačević rasporedio je tenkove i otvorio vatru po gradu. Pokušalo se pregovorima izbjeći žrtve, ali tvrdokorni oficiri JNA koji su bili zapovjednici nisu pristajali na predaju već su otvorili paljbu po gradu te prijetili razaranjem grada. Više minobacačkih granata palo je i na crkvu sv. Terezije Avilske pri čemu su poginule tri žene. Borba za vojarnu odvijala se tijekom cijeloga dana. Predvečer je Kovačević pozvao JNA da bombardira grad. Branitelji su navečer izvršili napad i ušli u vojarnu oko 20 sati. Zarobili su 50 oficira koje su kasnije razmijenili i 350 vojnika koje su pustili. Zapovjednici vojarne (njih 3) nađeni su mrtvi kada su branitelji zauzeli vojarnu.

Na području Barutane bila su 4 skladišta eksploziva koja su bila minirana i povezana. Branitelji su uspjeli razminirati vezu između tri skladišta tako da ne dođe do povezane eksplozije. Major JNA Milan Tepić naredio je vojnicima da se predaju, a on je ostao u skladištu i u 10,17 sati aktivirao eksploziv. Došlo je do snažne eksplozije; 170 tona eksplozivnih sredstava je eksplodiralo. Major je poginuo, ali i 11 branitelja koji su blokirali skladište. Eksplozija je oštetila stotine okolnih kuća u krugu od 12 kilometara. Na području nekadašnje Barutane danas je uređeno spomen-područje.

https://www.youtube.com/watch?v=Pffk-H-ptIw

Foto: Marko Jukić

Dr. Marko Jukić

 

 

Skip to content