Evanđelje dana: Lk 6, 1-5

Zašto činite što subotom nije dopušteno?

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

Jedne subote prolazio je Isus kroz usjeve. Učenici su njegovi trgali klasje, trli ga rukama i jeli. A neki farizeji rekoše: »Zašto činite što subotom nije dopušteno?« Odgovori im Isus: »Zar niste čitali što učini David kad ogladnje on i njegovi pratioci? Kako uđe u Dom Božji, uze, pojede i svojim pratiocima dade prinesene kruhove kojih ne smije jesti nitko, nego samo svećenici?« I govoraše im: »Sin Čovječji gospodar je subote!«

Riječ Gospodnja.

 

Liturgija dana – Živo vrelo – Hrvatski institut za liturgijski pastoral

https://www.hilp.hr › liturgija-dana

Prostor duha

Skip to content