Evanđelje dana: Lk 6, 20-26

 

Blago vama, siromasi! Jao vama, bogataši!

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Podiže Isus oči prema učenicima i reče:

»Blago vama, siromasi:

vaše je kraljevstvo Božje!

Blago vama koji sada gladujete:

vi ćete se nasititi!

Blago vama koji sada plačete:

vi ćete se smijati!

Blago vama kad vas zamrze ljudi

i kad vas izopće i pogrde

te izbace ime vaše

kao zločinačko

zbog Sina Čovječjega!

Radujte se u dan onaj i poskakujte:

evo, plaća vaša velika je na nebu.

Ta jednako su činili prorocima oci njihovi!

Ali jao vama, bogataši:

imate svoju utjehu!

Jao vama koji ste sada siti:

gladovat ćete!

Jao vama koji se sada smijete:

jadikovat ćete i plakati!

Jao vama kad vas svi budu hvalili!

Ta tako su činili lažnim prorocima oči njihovi.«

Riječ Gospodnja.

Liturgija dana – Živo vrelo – Hrvatski institut za liturgijski pastoral

https://www.hilp.hr › liturgija-dana

Prostor duha

Skip to content