Daily Archives: 21/10/2022

SKITNJE LIJEPOM NAŠOM: Poluotok Pelješac

Poluotok Pelješac  se nalazi u južnoj Hrvatskoj, u Dalmaciji. Pruža se skoro usporedno sa smjerom pružanja obale, od svog spoja s kopnom u Malom Stonu pa do krajnjeg rta Lovište dug je 77 km. S kopnom je spojen Stonskom prevlakom koja je na najužem dijelu široka 1450 m. Od svih brda najviši je Sveti Ilija (961m) kojeg…

Read more

Domovinski rat: Zločin Armije BiH u selu Kopijari 21. listopada 1993.

Armija BiH napala je 18. listopada 1993. općinu Vareš, zauzela selo Kopijari i ubila 6 zarobljenih hrvatskih civila. Radi se o ratnom zločinu. Armija BiH napala je općinu Vareš iz pravca Breze, Visokoga, Kaknja i Zenice. Kopijari su bili pod nadzorom brigade HVO-a Bobovac Vareš. Zbog geostrateškog položaja sela Kopijari vođene su teške borbe između…

Read more

Domovinski rat: Operacija Konavle, listopad 1992.

Od 21.do 24. listopada 1992. provedena je operacija Konavle kojom je oslobođeno šire područje Konavala. Operacija je započela iskrcavanjem Tigrova u Cavtatu. Izvršen je pomorski desant i oslobođen Cavtat. “Nakon iskrcavanja na cavtatskoj rivi u 3,15 sati ove snage predvođene vodičima Selakom I Martinovićem, brzim hodom izlaze na Obod te preko u potpunosti spaljene Zvekovice…

Read more
Skip to content