Domovinski rat: Zločin Armije BiH u selu Kopijari 21. listopada 1993.

Armija BiH napala je 18. listopada 1993. općinu Vareš, zauzela selo Kopijari i ubila 6 zarobljenih hrvatskih civila. Radi se o ratnom zločinu.

Armija BiH napala je općinu Vareš iz pravca Breze, Visokoga, Kaknja i Zenice. Kopijari su bili pod nadzorom brigade HVO-a Bobovac Vareš. Zbog geostrateškog položaja sela Kopijari vođene su teške borbe između HVO-a i Armije BiH. Armija BiH zauzela je selo Kopijari 19. listopada 1993. Nakon zauzimanja sela Armija BiH je protjerala 150 Hrvata, a 6 civila ubila. Pripadnici Armije BiH su selo opljačkali i spalili.

U borbama za selo Kopjari ubijeno je 57 Hrvata (41 civil, jedno dijete i 15 ratnih zarobljenika). Na koti Liješnici u blizini sela, muslimanska vojska je počinila ratni zločin svirepim mučenjem i ritualnim ubijanjem nepoznatog broja zarobljenih pripadnika HVO-a.  Zapovjednici iz Armije BiH nisu dopustili dostojan pokop ubijenih vojnika HVO-a. Također, nisu dopustili UNPROFOR-u da uđe u selo. Nakon sloma obrane HVO-a Armiji BiH je bio otvoren put prema gradu Varešu. 

Pripadnici Armije BiH počinili su ratni zločin u selu Kopijari: ubili su 6 zarobljenih civila, a selo opljačkali i spalili. Zločine u selu Kopijari počinili su pripadnici 7. muslimanske brigade Armije BiH.

Danas su Kopijari potpuno prazni i posve razoreni. Dio okolice je ostao i miniran tako da su povratak i obnova sela nemogući. Izvršeno je etničko čišćenje Hrvata. 

Za počinjene zločine i etničko čišćenje Hrvata nitko nije odgovarao niti po zapovjednoj niti po individualnoj odgovornosti. Mediji su prešutjeli muslimanske zločine (i danas ih prešućuju) koji su se dogodili 5 dana prije zločina u Stupnom Dolu.  Isticali su zločin u Stupnom Dolu, kojeg su počinili pripadnici HVO-a, a muslimanske zločine koji su se dogodili prije zločina u Stupnom Dolu su prešutjeli.  

Dr. Marko Jukić

 

Skip to content