O čemu Grad Split mora voditi računa kada se širi djelatnost tvrtke Stanouprava

 • Written by:

Na sjednici Gradskog vijeća grada Splita održanoj 25.11.2022. točka dnevnog reda bila je između ostalih i Prijedlog Zaključka o obavljanju djelatnosti gradnje i iznajmljivanja stanova za dugoročni najam.

Grad Split je odlučio dosadašnje oblike rješavanja problema stanovanja svojih građana proširiti iznajmljivanjem stanova u vlasništvu Grada.

Poslove gradnje i iznajmljivanja preuzela bi gradska tvrtka Stanouprava, koja je već izvršila dopunu registracije sljedećim djelatnostima:

 1. energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja iIi klimatizacije u zgradi

 2. stručni poslovi prostornog uređenja

 3. djelatnost prostornog uređenja i gradnje

 4. djelatnost projektiranja i/iIi stručnog nadzora građenja

 5. djelatnost upravljanja projektom gradnje

 6. djelatnost tehničkog ispitivanja i analize

 7. poslovi upravljanja nekretninama i održavanje nekretnina

 8. iznajmljivanje vlastitih nekretnina

Pretežita djelatnost Stanouprave je savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem.

Da bi Stanouprava kvalitetno obavljala poslove izgradnje stambenih zgrada i iznajmljivanja stanova potreban joj je kadar za:

 • vođenje investicija (upravljanje projektom gradnje)

 • upravljanje nekretninama i njihovo održavanje (to su imali i do sada)

 • iznajmljivanje (pretpostavljam da bi se kadar popunio djelatnicima Grada koji bi postali „višak“ povjeravanjem tih poslova Stanoupravi)

Dakle, novi kadar je potreban samo za vođenje investicija u gradnji (upravljanje projektom gradnje). I za to ne treba pretjerivati s brojem uposlenih. Za svaku gradnju će se i tako ugovarati nadzor gradnje, a po potrebi i dodatne konzultantske usluge. Tako je i bolje i ekonomičnije nego formirati mega odjel koji nije stalno potreban.

Ukoliko će ubuduće Stanouprava vršiti i poslove energetskih pregleda, pregleda sustava klimatizacije te grijanja i hlađenja trebao bi im novi kadar i za te poslove.

Smatram kako te poslove Stanouprava ne bi trebala raditi iz sljedećih razloga:

 • Potrebnog stručnog kadra na tržištu nema.

 • Cijene tih usluga su znatno povećane pa time i plaće potrebnog kadra.

 • Iz navedenih razloga nemoguće je dobiti kvalitetan kadar u tvrtci u vlasništvu Grada. Ispodprosječan kadar dovesti će do toga da će Stanouprava i dalje plaćati te usluge drugim tvrtkama, a sa svojim djelatnicima obavljati manje važne poslove.

 • Traženu kvalitetu možemo dobiti samo u tržišnoj utakmici, a nju imamo ako Stanouprava vodi poslove te izvedbu povjerava tržišno dokazanim partnerima.

Iz formalnog proširenja djelatnosti Stanouprave moglo bi proizaći kako će se Stanouprava baviti i poslovima:

 • urbanističkog projektiranja

 • projektiranja zgrada

 • izvedbe radova (gradnje)

 • tehničkog ispitivanja

 • nadzora gradnje

Nadam se kako sam u krivu i kako se radi samo o registraciji u smislu „neka se nađe za svaki slučaj“. To otvara mogućnosti novog zapošljavanja bez limita, i što je važnije bez ikakve potrebe.

Da budem jasniji. Svaka pravna i građanska osoba može biti investitor. Ne treba za to imati stručni kadar za sve radove koji se pojave. Ne treba uopće imati stručni kadar. Treba samo stručna ekipa za vođenje investicije, a nju se može ugovoriti na tržištu.

U konkretnom slučaju, slažem se kako u Stanoupravi trebamo stručnu ekipu za vođenje projekta – i ništa više.

Pretvarati Stanoupravu u tvrtku koja će planirati, projektirati, voditi projekte, graditi, nadzirati… i još puno toga – nema smisla ni opravdanja.

Pogledajmo što Stanouprava sada radi pa ćemo shvatiti kako to nije ni moguće.

Naši propisi ne dopuštaju da ista tvrtka projektira i izvodi radove ili investira i nadzire gradnju.

Nadam se da ne pripremamo Stanoupravu da se na tržištu natječe i nudi:

 • izradu urbanističkih planova

 • projektiranje

 • gradnju

 • nadzor gradnje

Jedino bi tada sve ovo imalo smisla.

Stoga predlažem sljedeće:

 1. Stanoupravi Grad treba povjeriti:

 • vođenje projekta gradnje stambenih ili stambenoposlovnih (ostavimo mogućnost otvaranja nužnih trgovina u tim zgradama) građevina

 • iznajmljivanje stambenih ili poslovnih jedinica u vlasništvu Grada

 1. Iz tog razloga Stanouprava će formirati potrebne službe za izvršenje

navedenih poslova i to:

 • za vođenje poslova upravljanja projektima gradnje

 • za poslove iznajmljivanja

Potreban kadar treba osigurati ponajprije unutar zaposlenih u samoj Stanoupravi, zatim od zaposlenih u Gradu, a nedostajući kadar provedbom javnog natječaja.

Vide Popović, vijećnik u Gradskom vijeću grada Splita

Skip to content