SKITNJE LIJEPOM NAŠOM: Vrlika

Grad Vrlika nalazi se na 470 m nadmorske visine na samom rubu Vrličkoga polja uz državnu cestu D1 Zagreb-Split. U samom gradu izvire jedan od pritoka rijeke Cetine – Česma.

Najstariji tragovi života ljudi na ovom području potječu iz starog kamenog doba (oko 30 000 pr. Krista). Nedaleko izvora Cetine, u Gospodskoj pećini sjeverno od zaseoka Milaši pronađeni su ulomci keramičke zdjele i koštano šilo.

Vrlika je bila je smještena oko samog izvora rijeke Cetine. Tu je bila starohrvatska crkva sv. Spasa, koja je do naših dana sačuvana, a zvonik ove crkve je najstariji kod nas sačuvan. U četrnaestom je stoljeću crkva sv. Spasa proširena i dobila je uglastu apsidu na začelju. Crkvu je dao sagraditi kninski župan Gastika i njegova majka Nemira. Oko crkve je nekropola s oko 1150 grobova i 700 stećaka. Tu je nađena ranosrednjovjekovna kadionica iz doba kad su ove krajeve pokrštavali i misionarili franački misionari (9. stoljeće). Prema tim nalazima Vrlika je bila veliko naselje. U doba kad su franjevci došli u ove krajeve, napravili su samostan sv. Kate (kod Vukovića vrila). Steći, kojima cijeli kraj obiluje vađeni su u kamenolomu Plazajke (brdo Kapnice).

Grad Vrlika, prvi put se spominje u pisanim izvorima 1069. godine. Iznad samog naselja na nepristupačnoj stijeni stoji srednjovjekovna utvrda Prozor koja dominira nad gradom i pogledom na širu okolicu, a spominje se po prvi put nakon provale Turaka u selo Vrhrike (Cetina) te da su tadašnji stanovnici su pobjegli u utvrdu Prozor koju je sagradio Hrvoje Vukčić Hrvatinić. Kasnije su ti isti prebjezi osnovali naselje ispod same utvrde i dali mu staro, al pomalo izmijenjeno ime – Vrlika.

S vremenom dolazi do potpunog preseljavanja stanovništva iz starog središta općine pod utvrdu Prozor i na novo naselje prenosi se naziv ranijeg sjedišta – Vrlike. Godine 1522. Turci osvajaju Vrliku i njome vladaju do 1688. godine, kada ona prelazi pod  mletačku upravu.

Spomenici i znamenitosti

  • Utvrda Prozor
  • Stambena zgrada u ulici Milana Begovića 2. iz 19. stoljeća, zaštićeno kulturno dobro.
  • Česma, kultno mjesto nastajanja opere “Ero sa onoga svijeta”.
  • Za vrijeme Uskrsnih blagdana mogu se vidjeti jedinstveni “Čuvari Kristova groba” gdje se pokazuje bogata baština i ljepota narodne nošnje.
  • U središtu vrličkog groblja je crkva sv. Petra i Pavla iz 1701. godine, koja i danas služi kao grobljanska kapela
  • U mjestu se nalazi pravoslavna crkva Svetog oca Nikolaja izgrađena 1618. godine.

 

Skip to content