Kronična opstruktivna plućna bolest (KOPB)

  • Written by:

Figure: https://www.sonashomehealth.com/what-is-emphysema/

Kronična opstruktivna plućna bolest (KOPB) je kronična upalna bolest pluća koja uzrokuje suženje dišnih puteva i otežani protok zraka u plućima. Simptomi KOPB-a uključuju zaduhu, kašalj, stvaranje sluzi (iskašljaj), piskanje i intoleranciju napora. Obično je uzrokovan dugotrajnom izloženošću nadražujućim štetnim plinovima ili česticama, najčešće iz dima cigareta. Ljudi s KOPB-om imaju povećan rizik od razvoja srčanih bolesti, karcinoma pluća, grkljana i usne šupljine te raznih drugih bolesti. Ono što obilježava KOPB su akutna pogoršanja bolesti (egzacerbacije) koja se najčešće javljaju uslijed infekcije (virusi, bakterije). Učestalost egzacerbacija određuje prognozu bolesti i doprinosi pogoršanju plućne funkcije.

Fenotipski kod KOPB-a razlikujemo dva stanja i to emfizem i kronični bronhitis. Ova dva stanja često se javljaju zajedno i mogu varirati u težini među pojedincima s KOPB-om. Kronični bronhitis je upala sluznice bronha koji prenose zrak do i iz alveola pluća. Karakterizira ga svakodnevno kašljanje i iskašljavanje. Emfizem je stanje u kojem su alveole pluća uništene kao posljedica štetnog izlaganja dimu cigareta i drugih nadražujućih plinova i čestica što dovodi do destrukcije alveokapilarne membrane i otežane difuzije plinova što za posljedicu ima puno zarobljenog zraka u plućima (hiperinflacija). Iako je KOPB progresivna bolest koja se s vremenom pogoršava, KOPB se može kod većine bolesnika dobro liječiti. Pravilnim i pravodobnim liječenjem većina ljudi s KOPB-om može postići dobru kontrolu simptoma i kvalitetu života, kao i smanjeni rizik od drugih povezanih bolesti.

KOPB se dijagnosticira kombinacijom spirometrije i povijesti bolesti, uključujući povijest simptoma i prisutnost čimbenika rizika. Spirometrija je neinvazivna, lako dostupna, objektivna mjera ograničenja protoka zraka. Spirometrija je potrebna za postavljanje službene dijagnoze KOPB-a s postbronhodilatacijskim FEV1/FVC <0,70 što potvrđuje trajno ograničenje protoka zraka. Ključni čimbenici rizika uključuju status pušenja te profesionalnu ili okolišnu izloženost.

Ovisno o nalazu FEV1 GOLD KOPB dijeli u 4 skupine i to: skupina 1 (FEV1>80%), skupina 2 (FEV1 50-79%), skupina 3 (FEV1 30-49%) i skupina 4 (FEV1 <30%). Druga podjela KOPB-a prema GOLD-u temelji se na procjeni simptoma i rizika za egzacerbaciju te broju egzacerbacija u proteklih godinu dana, posebno ako su iste rezultirale potrebom za bolničkim liječenjem. Za procjenu simptoma i rizika za egzacerbaciju koristimo mMRC i CAT. Na temelju navedenog GOLD KOPB bolesnike dijeli ovisno o težini u 4 skupine, od A do D i ta podjela je temelj farmakoterapijskog pristupa KOPB-u. Skupinu A čine bolesnici koji imaju malo simptoma bolesti i mali rizik od egzacerbacije, a skupinu D oni bolesnici koji imaju puno simptoma bolesti što im značajno narušava kvalitet života, imaju visoki rizik od egzacerbacije te su u proteklih godinu dana imali 2 ili više egzacerbacija ili barem jednu egzacerbaciju koja je zahtjevala bolničko liječenje.

Bolesnicima u skupini A preporučuje se liječenje kratkotrajnim ili dugotrajnim bronhodilatatorom radi rješavanja problema sa zaduhom, najčešće pri naporu. Početna terapija za bolesnike u skupini B sastoji se od dugotrajnog bronhodilatatora, bilo dugotrajnog beta2-agonista (LABA) ili dugotrajnog muskarinskog antagonista (LAMA). Nema dokaza koji podržavaju sklonost između dvije klase inhalacijskih bronhodilatatora s dugim djelovanjem pa izbor može biti specifičan za svakog pacijenta. Bolesnicima iz skupine C preporučuje se LAMA. Utvrđeno je da su LAMA-e superiorne u odnosu na LABA-e u smislu sprječavanja egzacerbacija. Bolesnici u skupini D mogu se liječiti LAMA-om zbog njezinog učinka na nedostatak zraka i sprječavanje egzacerbacija. Ako je bolesnik izrazito simptomatičan, s većom dispnejom i/ili ograničenjem napora, može se liječiti kombinacijom LAMA-e i LABA-e. Poželjna opcija liječenja za bolesnike u skupini D koji imaju eozinofile ≥ 300 stanica po mikrolitru ili imaju astmu u prošlosti je inhalacijski kortikosteroid (ICS) plus LABA. Još jedno ažuriranje GOLD smjernica navodi da je razina učinkovitosti i koristi za plućnu funkciju primjenom ICS-a niža kod teških ili sadašnjih pušača u usporedbi s lakim ili bivšim pušačima, međutim to nije razlog za izbjegavanje uporabe ICS -a u ovih pacijenata.

Tiotropij je prvi LAMA odobren za terapiju KOPB-a jednom dnevno. Pokazao je značajnu i dugotrajnu bronhodilataciju i smanjenje hiperinflacije. Također je pokazao superiorna i trajna poboljšanja u plućnoj funkciji (FEV1) u odnosu na ipratropij bromid i superiorno poboljšanje ključnih parametara plućne funkcije u odnosu na salmeterol. Bolesnici liječeni tiotropijem u usporedbi s onima koji su primali placebo imali su manju zaduhu izazvanu naporom i poboljšanu izdržljivost pri vježbanju. Trebali su manje doze lijekova za „prvu pomoć“, kao i manje egzacerbacija i hospitalizacija povezanih s KOPB-om. Tiotropij je pružio statistički značajna poboljšanja QoL-a povezanog sa zdravljem mjerenog SGRQ-om i trajna poboljšanja plućne funkcije do 4 godine, ali nije promijenio brzinu pada plućne funkcije. Tiotropij statistički značajno smanjuje rizik od egzacerbacija kao i rizik od onih egzacerbacija koje su zahtjevale hospitalizaciju. Korištenje tiotropija tijekom 4 godine smanjilo je rizik od smrti (svih uzroka i srčanih smetnji) za 6%.

KOPB je bolest koju je bitno rano dijagnosticirani i započeti liječiti kako bi se spriječilo napredovanje bolesti što će kroz vrijeme dovesti do pada plućne funkcije i učestalijih egzacerbacija što za posljedicu ima lošiji kvalitet života. LAMA je lijek izbora kod svih skupina bolesnika s KOPB-om i zbog toga je važno prepoznati i na vrijeme dijagnosticirati bolesnike skupine A po GOLD-u, odnosno bolesnike s tzv. ranim KOPB-om i započeti liječenje bronhodilatatorom.

 

Izvor:

1. Updated GOLD Guidelines for COPD 2021

2. Barbara P Yamn. Is ‘GOLD’ standard for the management of COPD in clinical practice? Drugs Context. 2012; 2012: 212243.

 

KOPB – kronična opstruktivna plućna bolest

FEV1 – forsirani ekspiracijski volumen prve sekunde

FVC – forsirani vitalni kapacitet

mMRC – Modified British Medical Research Council

CAT – Questionnaire and COPD Assessment Test

GOLD – Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease

SGRQ – St. George’s Respiratory Questionnaire

LAMA – long-acting muscarinic antagonist

LABA – long-acting beta-agonist

ICS – inhalacijski kortikosteroid

Vide Popović, dr. med., specijalist pulmolog

Skip to content