Odluka o novom iznosu članarine 2023.

  • Written by:

 

Na temelju članka 30. Statuta Hrvatske udruge Benedikt, Upravno vijeće Hrvatske udruge Benedikt usuglasilo je putem elektroničke pošte 19. prosinca 2022. godine i donijelo sljedeću:
ODLUKU
I.
Godišnja članarina za članove Hrvatske udruge Benedikt koji su zaposleni iznosi 20 € (dvadeset eura).
II.
Godišnja članarina za članove Hrvatske udruge Benedikt koji su nezaposleni, u mirovini ili studiraju iznosi 10 € (deset eura).
III.
Godišnja članarina za supružnike članove Hrvatske udruge Benedikt koji su zaposleni iznosi 30 € (trideset eura).
IV.
Članovi Hrvatske udruge Benedikt dužni su platiti članarinu do 1. ožujka tekuće godine.
V.
Ova odluka stupa na snagu 1. siječnja 2023.
Predsjednik Hrvatske udruge Benedikt
Radoslav Zaradić, mag.hist., v.r.

Skip to content