Predavanje “Prometni izazovi i rješenja šireg područja Splita” prof. Luke Vukića

U organizaciji Hrvatske udruge Benedikt u četvrtak, 23. veljače s početkom u 18 sati u dvorani Dominikanskog samostana u Splitu, Hrvojeva 2, dr.sc. Luka Vukić održati će predavanje pod naslovom “Prometni izazovi i rješenja šireg područja Splita

Akutno zagušenje na gradskim prometnicama i prilaznim cestama, nerazvijenost željezničke infrastrukture i zabrinjavajuće niska potražnja, ograničavajući prostor razvoja putničke i teretne luke, upitna konkurentnost javnog prijevoza te ostali povezani prometni izazovi, inherentne su teme u okviru urbane mobilnosti, ali i urbanog planiranja te razvoja šireg područja Splita. Uslijed planiranih investicija u prometnu infrastrukturu, koji se redovito aktualiziraju približavanjem ljetnih mjeseci, i prioritetnih zahvata u prostoru, koji se često prolongiraju zbog često upitnih kriterija, postoji potreba za pregledom i kritičkim osvrtom na fundamentalnu problematiku i predložena rješenja prometnog sustava. Cilj predavanja je ukazati na prioritetne zahvate i manjkavosti u planiranju urbane mobilnosti šireg područja Splita fokusirajući se na cestovni, željeznički i pomorski promet te javni gradski prijevoz. Nastoje se istaknuti ona rješenja čijom se realizacijom u kratkom roku povećava učinkovitost, konkurentnost, propusnost, potražnja i ostale bitne performanse prometnog sustava.

Luka Vukić rođen je 09. siječnja 1989. godine u Splitu gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je na Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Splitu 2015. godine, a doktorirao 2019. godine na Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Trenutačno je zaposlen na Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Splitu u znanstvenom-nastavnom zvanju docenta, i voditelj je studija Pomorski menadžment. Također, vanjski je suradnik na doktorskom studiju Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i gost predavač na Veleučilištu u Šibeniku. Publicirao je više od 50 znanstvenih i stručnih radova, a sudjelovao je u više od deset međunarodnih znanstvenih i kompetitivnih projekata te međunarodnih znanstveno-stručnih konferencija. Pored navedenog, delegat je Međunarodnog udruženja pomorskih Sveučilišta (engl. International Association of Maritime Universities) na sjednicama Odbora za zaštitu okoliša Međunarodne pomorske organizacije (engl. International Maritime Organization). Sudjeluje u aktivnostima popularizacije znanosti, koordinira s gospodarstvom u cilju jačanja suradnje s Fakultetom, te ostalim aktivnostima od društvenog značaja. Područje interesa uključuje sljedeća područja: upravljanje morskim lukama i logistika, prometna geografija, održivi razvoj i pomorstvo, intermodalni transport, ekonomika brodarstva i ostala povezana područja prometa.

Skip to content