Kad ljubavi ne bih imao

„Kad bih sve jezike ljudske govorio i anđeoske, a ljubavi ne bih imao, bio bih napuknuto zvono ili raštimana gitara. Kad bih imao dar prorokovanja i znao sva otajstva i sve spoznanje; i kad bih imao svu vjeru da bih i gore premještao, a ljubavi ne bih imao – ništa sam! I kad bih razdao sav svoj imetak i kad bih predao tijelo svoje da se sažeže, a ljubavi ne bih imao – ništa mi ne bi koristilo. (Usp. 1Kor 13, 1-3)“

Ništa mi ne bi koristilo bez ljubavi.

Bez nje život postaje taman, oronuo, mladi ljudi koji ne ljube, već su postali stari, bez ljubavi čovjek ubrzano stari i umire.

Papa Pio XII. je rekao: „Budućnost pripada onima koji ljube, a ne onima koji mrze.“

Budućnost pripada vama ukoliko budete ljubili, jer što sam bez ljubavi, što vrijedi život proveden u gorčini?

Budućnost zove!

Naraštaji koji dolaze očekuju bolji svijet, pripravimo im svijet u kojem će uživati, ne u materijalnim stvarima, nego u svetoj ljubavi. Pokušajmo za njih stvoriti nešto ljepši svijet u kojem će moći živjeti spokojno. U kojem će moći odrasti i dočekati starost s osmijehom na licu i mirom u srcu. Stvarajmo takav svijet, stvarajmo na svim poljima koja budućnost donosi kraljevstvo Božje makar sve govorilo da je nemoguće, budemo li vjerovali, molili i na tome zajedno radili ostvariti će se, jer ljubav može sve, ali zbilja sve!

 

Odgovori

Skip to content