Dómine Iesu, nóverim me, nóverim te – Molitva svetog Augustina

Gospodine Isuse, daj mi da upoznam samoga sebe i

upoznam tebe,

I da ne želim ništa osim tebe.

Neka mrzim sebe i volim tebe.

Neka sve činim radi tebe.

Neka se ponizim i uzvisim tebe.

Neka ne mislim ni na što osim na tebe.

Neka umrem sebi i živim u tebi.

Neka prihvatim sve što se događa kao od tebe.

Neka otjeram sebe i slijedim tebe,

I uvijek želim slijediti tebe.

Neka pobjegnem od sebe i nađem utočište u tebi,

Da zaslužim da me braniš ti.

Neka se bojim za sebe, neka se bojim tebe,

I neka budem među onima koje si ti izabrao.

Neka sumnjam u sebe i stavim svoje povjerenje u tebe.

Neka budem voljan poslušati radi tebe.

Neka se ne držim ničega, osim tebe,

I neka budem siromašan zbog tebe.

Pogledaj na mene, da te mogu voljeti.

Pozovi me, da te mogu vidjeti,

I zauvijek uživati u tebi.

Amen.

Odgovori

Skip to content