Obavijest članovima: redovita izborna sjednica Skupštine Hrvatske udruge Benedikt

Na temelju Statuta Hrvatske udruge Benedikt saziva se redovita izborna sjednica Skupštine koja će se održati 29. travnja 2024., ponedjeljak, s početkom u 17.30 sati u dvorani Dominikanskog samostana u Splitu, Hrvojeva 2 .

JAVNI DIO DNEVNOG REDA:

 1. Izbor radnog predsjedništva
 2. Izbor radnih tijela:
 3. zapisničara
 4. dva ovjerovitelja zapisnika
 5. Izvještaj dosadašnjeg predsjednika Hrvatske udruge Benedikt
 6. Pozdravni govori gostiju
 7. Kratka pauza

ZATVORENI DIO DNEVNOG REDA:

 1. Izvještaj Nadzornog odbora
 2. Usvajanje financijskog izvješća
 3. Utvrđivanje liste kandidata
 4. za predsjednika Udruge
 5. za članove Upravnog vijeća
 6. za članove Nadzornog odbora
 7. Izbor
 8. predsjednika Udruge
 9. članova Upravnog vijeća
 10. članova Nadzornog odbora
 11. Razrješnica članovima dosadašnjeg Upravnog vijeća i Nadzornog odbora
 12. Izbor osobe ovlaštene za zastupanje i likvidatora Udruge
 13. Obraćanje novog predsjednika Udruge
 14. Potvrda članova Savjetodavnog vijeća
 15. Razno
 16. Zaključivanje rada Skupštine

 

Hrvatska udruga Benedikt

Odgovori

Skip to content