Daily Archives: 18/10/2022

Domovinski rat: Bitka za Novi Farkašić, 17. listopada 1991.

Od 17. do 19. listopada 1991. godine vodila se bitka za Novi Farkašić. Bila je to bitka za Zagreb. Nakon zauzimanja Petrinje i Viduševca velikosrpski agresor, početkom listopada 1991. godine, napredovao je prema Kupi iz pravca Gline s ciljem prelaska Kupe. Plan JNA bio je preći Kupu kod Farkašića te pravcem Petrinja – Lekenik napasti…

Read more

Domovinski rat: Srpski zločini i napadi na Novsku 1991. godine

Jedinice JNA su u kolovozu 1991. okupirale sela Rajić i Borovac, sela općine Novska. JNA je s dva vojna zrakoplova 4. listopada 1991. izvršila zračni napad na Novsku. Ubila je 10 osoba, a ranila njih 18. Među ranjenima bilo je i sedam pripadnika jedinice za posebne namjene Policijske uprave Kutina, koji su tog jutra stigli…

Read more

SKITNJE LIJEPOM NAŠOM: Flora i fauna Nacionalnog parka Plitvička jezera

Dosadašnjim istraživanjima za Nacionalni park Plitvička jezera zabilježeno je preko 1 400 biljnih svojta (vrsta i podvrsta), 30% od ukupne flore Hrvatske. Za raznolikost i bogastvo flore na području Parka posebno veliku važnost imaju travnjačka staništa (livade i pašnjaci). Zbog potrebe za prostorom koji će mu omogućiti napasanje stoke i uzgoj hrane i na ovim…

Read more
Skip to content